ترتیب بر اساس:
سیدرضا موسوی (مترجم)، ناصر نژادی (مترجم)، رامین خدام (مترجم) سیدرضا موسوی (مترجم)
ناشر: خسروی، دیباج - مرداد 1390
219000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
بهرام قاضی جهانی (مترجم)، روشنک قطبی (مترجم) بهرام قاضی جهانی (مترجم)
ناشر: گلبان، قاضی جهانی - شهریور 1394
195000 ریال
ادوین بنزل استین، محمدطاهر رجبی (مترجم)، محمدباقر رجبی (مترجم)، محمد آیتی فیروزآبادی (مترجم) ادوین بنزل استین
ناشر: اندیشه رفیع - شهریور 1388
79500 ریال
سیده اشرف حیدری، تکاوش بحرینی (ویراستار) سیده اشرف حیدری
ناشر: میرشیدا - اسفند 1387
32000 ریال
سعید یوسفی (مترجم) سعید یوسفی (مترجم)
ناشر: جامعه نگر - آذر 1391
249000 ریال
بهرام قاضی جهانی (مترجم) بهرام قاضی جهانی (مترجم)
ناشر: گلبان، قاضی جهانی - شهریور 1394
195000 ریال
بهرام قاضی جهانی (گردآورنده)، روشنک قطبی (گردآورنده)، داود قادری اصل (گردآورنده) بهرام قاضی جهانی (گردآورنده)
ناشر: گلبان، قاضی جهانی - اسفند 1393
420000 ریال
مجتبی کیان مهر (ویراستار)، عباسعلی عباس نژاد (تدوین) مجتبی کیان مهر (ویراستار)
ناشر: نی نگار - تیر 1387
5000 ریال
مازیار صدری مازیار صدری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، آوای مسیح - دی 1390
80000 ریال
مهدی خزعلی (زیرنظر)، مجتبی ابراهیم زاده غیاث (زیرنظر) مهدی خزعلی (زیرنظر)
ناشر: اباصالح، حیان - بهمن 1386
59000 ریال
ادوین بنزل استین، داود قادری اصل (مترجم)، داود جبرئیلی (مترجم)، بهرام قاضی جهانی (ویرایشگر) ادوین بنزل استین
ناشر: گلبان - آبان 1384
28000 ریال
ابراهیم سعدی پور ابراهیم سعدی پور
ناشر: یادواره کتاب - اردیبهشت 1384
750000 ریال
محمود نادعلی محمود نادعلی
ناشر: مهرنادعلی - فروردین 1384
120000 ریال
ناشر: مهرنادعلی - فروردین 1384
115000 ریال
ادوین بنزل استین، محمدطاهر رجبی (مترجم)، محمدباقر رجبی (مترجم) ادوین بنزل استین
ناشر: اندیشه رفیع - 1382
13500 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد