ترتیب بر اساس:
محمود محمدیان، حمیدرضا عسگری ده آبادی، اسماعیل رجبی (ویراستار) محمود محمدیان
ناشر: کتاب مهربان نشر - بهمن 1392
198000 ریال 178200 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
رضا دبیری نژاد، عبدالله موذن زاده (ویراستار) رضا دبیری نژاد
ناشر: پازینه - تیر 1394
750000 ریال 675000 ریال
محمد زاهدی، بهاره حاجیها، مریم خیامباشی محمد زاهدی
ناشر: چهارباغ - دی 1390
34000 ریال
فیروزه کاشانی ثابت، ابوالفضل کلانکی (مترجم) فیروزه کاشانی ثابت
ناشر: کتابسرا - اسفند 1389
150000 ریال
حسین یاوری حسین یاوری
ناشر: مهکامه - اردیبهشت 1394
350000 ریال
رضا حیدری شکیب رضا حیدری شکیب
ناشر: یسطرون - شهریور 1393
75000 ریال
یوسف منصورزاده، ابوالقاسم حاتمی یوسف منصورزاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها - 1396
200000 ریال
سیدمحمود میرعزیزی، ابوالفضل صادقپورفیروزآباد سیدمحمود میرعزیزی
ناشر: سمیرا - اسفند 1397
440000 ریال
محمد زاهدی، بهاره حاجیها، مریم خیامباشی محمد زاهدی
ناشر: چهارباغ - 1393
150000 ریال
معصومه هتل چی معصومه هتل چی
ناشر: برهان صادق - شهریور 1391
150000 ریال
ناشر: رهی - خرداد 1396
350000 ریال
ناشر: سبزرایان گستر - تیر 1390
20000 ریال
ناشر: طحان - مرداد 1395
200000 ریال
حمید فرهمند بروجنی (به اهتمام)، احمدرضا کبیری (به اهتمام) حمید فرهمند بروجنی (به اهتمام)
ناشر: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان - اسفند 1396
100000 ریال
مریم شفیعی، محمدجواد آخودداد مریم شفیعی
ناشر: راه - تیر 1396
50000 ریال
نمایش 1 - 15 از 28 مورد