ترتیب بر اساس:
جنیس ال. هینکل، کری اچ چیویر، مریم عالیخانی (مترجم) جنیس ال. هینکل
ناشر: جامعه نگر - 1399
449000 ریال 404100 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
الهام قازانچایی، سمانه افخمی، بهشته جبلی، نسترن عصرپوران، مهدیه حضرتی، سمیه خسروانی الهام قازانچایی
ناشر: خسروی، صبورا - آبان 1392
249000 ریال
لیلا ساداتی، احسان گلچینی، محسن عمادالدین (زیرنظر) لیلا ساداتی
ناشر: جامعه نگر - دی 1391
389000 ریال
ناشر: جامعه نگر - آذر 1398
289000 ریال
سوزان اوکانل اسملتزر، میترا زندی (مترجم) سوزان اوکانل اسملتزر
ناشر: اندیشه رفیع - تیر 1389
130000 ریال
برانداجی بیر، سوزان س. اسملتزر، جانیس ال هینکل، کری اچ چیویر، زهرا مشتاق (مترجم)، صدیقه سالمی (ویراستار) برانداجی بیر
ناشر: جامعه نگر، سالمی - آذر 1392
189000 ریال
احسان گلچینی (مترجم)، لیلا ساداتی (مترجم) احسان گلچینی (مترجم)
ناشر: جامعه نگر - تیر 1398
199000 ریال
کری اچ چیور، جانیس ال هینکل، زهرا مشتاق (مترجم) کری اچ چیور
ناشر: جامعه نگر - تیر 1393
199000 ریال
ناشر: جامعه نگر، سالمی - اسفند 1393
199000 ریال
ملاحت نیک روان مفرد، سیما زهری انبوهی ملاحت نیک روان مفرد
ناشر: نور دانش - بهمن 1388
88000 ریال
محسن سلیمانی، محمدرضا عسگری، عباسعلی وفایی، حسن بابامحمدی، منیر نوبهار محسن سلیمانی
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - بهمن 1387
265000 ریال
برانداجی بیر، سوزان س. اسملتزر، جانیس ال هینکل، کری اچ چیویر، مریم حضرتی (مترجم)، زهرا نسابه (مترجم)، راضیه بیگی بروجنی (مترجم)، صدیقه سالمی (ویراستار) برانداجی بیر
ناشر: جامعه نگر، سالمی - مهر 1392
289000 ریال
سوزان اوکانل اسملتزر، لیلیان شولتیس برونر، دوریس اسمیت سودارث، ناهید دهقان نیری (مترجم) سوزان اوکانل اسملتزر
ناشر: اندیشه رفیع - تیر 1389
170000 ریال
جویس بلک، جین هوکانس هاوکس، زهرا مشتاق (مترجم) جویس بلک
ناشر: جامعه نگر، سالمی - خرداد 1389
129000 ریال
نمایش 1 - 15 از 446 مورد