ترتیب بر اساس:
رابرت.ج استرنبرگ، کارین استرنبرگ، سیدکمال خرازی (مترجم)، الهه حجازی (مترجم) رابرت.ج استرنبرگ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 18 خرداد 1401
5120000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 4 تیر 1401
170000 ریال 136000 ریال
فرشته موتابی، لادن فتی فرشته موتابی
ناشر: دانژه - 9 دی 1400
1000000 ریال
مایکل آیزنک، مارک کین، حسین زارع (مترجم) مایکل آیزنک
ناشر: آییژ - 11 فروردین 1400
1100000 ریال
حسین زارع، حسن عبداله زاده، مجید برادران حسین زارع
ناشر: آییژ - 28 بهمن 1400
1000000 ریال
استیون کی. رید، اصغر فروع الدین عدل (مترجم) استیون کی. رید
ناشر: روان - دی 1398
1000000 ریال
مایکل کین، مایکل دبلیو آیزنک، حسین زارع (مترجم) مایکل کین
ناشر: آییژ - 13 اسفند 1395
750000 ریال
مارک ت. کین، حسین زارع (مترجم) مارک ت. کین
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - دی 1395
200000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور 1397
270000 ریال
مایکل کین، مایکل آیزنک، اکبر رهنما (مترجم)، محمدرضا فریدی (مترجم) مایکل کین
ناشر: آییژ - 29 تیر 1398
1100000 ریال
ابوالفضل محمدی، فاطمه زرگر ابوالفضل محمدی
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - دی 1395
600000 ریال
رم هره، مجید داودی بنی (مترجم) رم هره
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - 29 اردیبهشت 1399
1040000 ریال
سیدکمال خرازی، رمضان دولتی، فریبرز فریبرزی (ویراستار) سیدکمال خرازی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 10 خرداد 1388
60000 ریال
ناشر: علم - 16 اردیبهشت 1387
19500 ریال
ندا برومندیگانه(زیرنظر)، زینب اصالتی(گردآورنده) ندا برومندیگانه(زیرنظر)
ناشر: طلایی پویندگان دانشگاه - اسفند 1397
590000 ریال
نمایش 1 - 15 از 43 مورد