محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
محمدرضا خواجوی، مریم قهرمانی محمدرضا خواجوی
ناشر: کتاب ارجمند - 17 شهریور 1392
50000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 104000 ریال
زهرا گودرزی، خدیجه خسروی دامنه زهرا گودرزی
ناشر: اندیشه رفیع - بهمن 1395
100000 ریال
فرزانه گل آقایی (مترجم)، مژگان خادمی (مترجم)، کبری راهزانی (مترجم)، نازی نجات (مترجم)، شراره خسروی (مترجم)، فاطمه صادقی کوربندی (مترجم)، فاطمه کنجه (مترجم) فرزانه گل آقایی (مترجم)
ناشر: حکیم هیدجی - 21 تیر 1390
115000 ریال
غضنفر رفیعی غضنفر رفیعی
ناشر: حکیم هیدجی - 21 اسفند 1389
59000 ریال
محمدعلی جباری ثانی محمدعلی جباری ثانی
ناشر: آژند - 25 تیر 1384
11000 ریال
کوین هوراث، آنتونی پریت، پاتریشیا ویتیگ، شهناز خالدی (مترجم)، فراست اردلان (مترجم) کوین هوراث
ناشر: شهرآب - 1382
4900 ریال
کوین هوراث، آنتونی پریت، پاتریشیا ویتیگ، شهناز خالدی (مترجم)، فراست اردلان (مترجم) کوین هوراث
ناشر: شهرآب - 1382
5500 ریال
دایان جوزفسون، فاطمه صادقی (مترجم)، فرزانه گل آقایی (مترجم)، مژگان خادمی (مترجم)، کبری راهزانی (مترجم)، فاطمه گنجه (مترجم)، نازی نجات (مترجم) دایان جوزفسون
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 26 خرداد 1386
72000 ریال
مریم اقبالی، طاهره خواجه علی مریم اقبالی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - مرداد 1395
90000 ریال
مژگان امیری، محمود فاضل (ویراستار) مژگان امیری
ناشر: انتظار - 21 خرداد 1384
9000 ریال
عوض حیدرپور، اکبر بردبار، احمد یراقی عوض حیدرپور
ناشر: مقیم - 26 آذر 1384
ناشر: واژه پرداز، حیدری - اردیبهشت 1396
499000 ریال
مریم قهرمانی (مترجم)، محمدرضا خواجوی (مترجم) مریم قهرمانی (مترجم)
ناشر: سیمین دخت - 16 آبان 1385
19000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد