ترتیب بر اساس:
محمدبن احمد ابوریحان بیرونی، عزیزالله علیزاده (مصحح) محمدبن احمد ابوریحان بیرونی
ناشر: فردوس - آبان 1390
3000000 ریال 2400000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1402
450000 ریال 360000 ریال
اکبر داناسرشت (مترجم) اکبر داناسرشت (مترجم)
ناشر: امیرکبیر - آبان 1386
95000 ریال
محمدبن احمد ابوریحان بیرونی، اکبر داناسرشت (مترجم) محمدبن احمد ابوریحان بیرونی
ناشر: امیرکبیر - اردیبهشت 1390
95000 ریال
محمدبن احمد ابوریحان بیرونی، پرویز سپتمان (اذکائی) (مترجم) محمدبن احمد ابوریحان بیرونی
ناشر: نشر نی - اسفند 1392
560000 ریال
ناشر: پاد اندیشه - بهمن 1390
10000 ریال
ناشر: دیار - مرداد 1393
160000 ریال
محمدبن احمد ابوریحان بیرونی محمدبن احمد ابوریحان بیرونی
ناشر: منشور سمیر - دی 1395
500000 ریال
عزیزالله بیات عزیزالله بیات
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - 1381
9000 ریال
سمیه نیکجو سمیه نیکجو
ناشر: شهر ما - مرداد 1393
40000 ریال
احمد بیرشک، سیدکاظم عسگری (مترجم)، مریم مقدم (مترجم)، آزیتا همپارتیان (مترجم)، سیدمحمدکاظم نائینی (زیرنظر) احمد بیرشک
ناشر: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی - خرداد 1385
45000 ریال
ذبیح الله صفا ذبیح الله صفا
ناشر: اوستا فراهانی - تیر 1395
102000 ریال
محمدامین عقبایی، محسن عقبایی، مرضیه امین (ویراستار)، زهرا بنان خورشید (ویراستار) محمدامین عقبایی
ناشر: تاچارا - اسفند 1401
890000 ریال
فاضل بهشتی راد، سیدرسول زیرک (ویراستار) فاضل بهشتی راد
ناشر: نایاب - اسفند 1394
126000 ریال
علیرضا آقاجانی علیرضا آقاجانی
ناشر: علیرضا آقاجانی - مرداد 1397
185000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد