ترتیب بر اساس:
فردیناندپیر بیر، الوودراسل جانستون، الیوت آیزنبرگ، ویلیام کلاوزن، جورج استاب، ابراهیم واحدیان (مترجم)، محمد حسن پور (ویراستار) فردیناندپیر بیر
ناشر: علوم دانشگاهی - 1398
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
600000 ریال 510000 ریال
جونا برگر، موسسه ترجمیک (مترجم) جونا برگر
ناشر: آدینه - 22 مهر 1400
220000 ریال 176000 ریال
امید محمدپور امید محمدپور
ناشر: سرافراز - 7 دی 1392
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
150000 ریال 120000 ریال
ال.جی. کریگ، جی. ال. مریام، علی کلانتری (مترجم) ال.جی. کریگ
ناشر: به آوران - 27 آبان 1388
110000 ریال
جیمزلیترپ مریام، گلن کریگ، محمدرضا افضلی (مترجم) جیمزلیترپ مریام
ناشر: کتاب دانشگاهی - 27 مهر 1392
290000 ریال
فردیناندپیر بیر، الوود راسل جانستون فردیناندپیر بیر
ناشر: متفکران - اسفند 1395
650000 ریال
گلن کریگ، جیمزلیترپ مریام، علیرضا انتظاری (مترجم)، محمدابراهیم ابوکاظمی (ویراستار) گلن کریگ
ناشر: نوپردازان - 26 آذر 1390
220000 ریال
جیمز ال. مریام جیمز ال. مریام
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - آبان 1395
200000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1 بهمن 1387
50000 ریال
حامد جلائیان نختاب، محمدرضا افضلی، بهروز صفرزاده (ویراستار) حامد جلائیان نختاب
ناشر: کتاب دانشگاهی - اسفند 1397
490000 ریال
اروینگ هرمن شیمز، بهرام پوستی (مترجم) اروینگ هرمن شیمز
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - آبان 1395
310000 ریال
سیدمجتبی فاطمی سیدمجتبی فاطمی
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 23 مهر 1392
220000 ریال
جیمز ال. مریام جیمز ال. مریام
ناشر: اشراقی، صفار - 1 تیر 1398
600000 ریال
ناشر: علمیران - 17 اردیبهشت 1392
180000 ریال
فردیناندپیر بیر، الوود راسل جانستون فردیناندپیر بیر
ناشر: صفار - 7 تیر 1399
930000 ریال
فردیناندپیر بیر، الوودراسل جانستون، الیوت آیزنبرگ، ویلیام کلاوزن، جورج استاب، ابراهیم واحدیان (مترجم)، محمد حسن پور (ویراستار) فردیناندپیر بیر
ناشر: علوم دانشگاهی
80000 ریال
نمایش 1 - 15 از 133 مورد