ترتیب بر اساس:
جان کمبل، بهزاد نایبی (مترجم)، احمد بهمنی (مترجم)، سیدعلی دلبری (مترجم)، سیدرضا نوری (مترجم)، بهداد نایبی (مترجم)، مهدی شاهدی اصل (ویراستار) جان کمبل
ناشر: روان شناسی و هنر - 19 فروردین 1391
200000 ریال
دیل کارنگی، موسسه ترجمیک (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: آدینه - 3 آذر 1401
180000 ریال 144000 ریال
جی.ج دیویس، رامین رئیس زاده (مترجم) جی.ج دیویس
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - آبان 1397
330000 ریال
چارلزویلیام آمن، محمدرضا افضلی (مترجم)، سیروس زمانی (مترجم) چارلزویلیام آمن
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 1382
30000 ریال
جان کمبل، صابر بالی (مترجم)، محمدعلی بوترابی (مترجم) جان کمبل
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1392
125000 ریال
ایوب حلوائی، محمد پیماندار ایوب حلوائی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - خرداد 1395
270000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد