ترتیب بر اساس:
مرتضی رجائی، محمدحامد مبین راوندی، عباسعلی مهدوی، مجتبی وافی یزدی(زیرنظر)، حسین صفاری(زیرنظر) مرتضی رجائی
ناشر: شهید کاظمی - بهمن 1401
550000 ریال 495000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 1402
550000 ریال 440000 ریال
ناشر: آییژ - شهریور 1402
1100000 ریال 990000 ریال
هلن دالوندی، ندا طاهری (ویراستار) هلن دالوندی
ناشر: سمت - دی 1398
260000 ریال
مریم وحدت بوراشان مریم وحدت بوراشان
ناشر: سنجش و دانش - مرداد 1396
سیداحمد هاشمی سیداحمد هاشمی
ناشر: تایماز - بهمن 1395
120000 ریال
مهزاد خانی مهزاد خانی
ناشر: نگین - اسفند 1397
250000 ریال
محسن فرمهینی فراهانی، اکبر رهنما، سیدصاحب موسوی محسن فرمهینی فراهانی
ناشر: آناپنا - اردیبهشت 1398
300000 ریال
محمد زارعی محمد زارعی
ناشر: دستان - دی 1397
250000 ریال
ناشر: علیرضا معافی - آبان 1393
80000 ریال
ناشر: دانش محام - شهریور 1395
30000 ریال
مریم صفرنواده مریم صفرنواده
ناشر: رشد فرهنگ - اردیبهشت 1396
170000 ریال
نفیسه امینی نفیسه امینی
ناشر: مختومقلی فراغی - شهریور 1399
250000 ریال
عاطفه فرشیدمقدم عاطفه فرشیدمقدم
ناشر: تخت سلیمان - تیر 1396
85000 ریال
نمایش 1 - 15 از 22 مورد