ترتیب بر اساس:
والتر مکنزی، حسین زنگنه (مترجم)، مصطفی شیری پور (مترجم) والتر مکنزی
ناشر: آییژ - 10 اسفند 1391
800000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
تامس آرمسترانگ، مهشید صفری (مترجم) تامس آرمسترانگ
ناشر: مدرسه - 15 اردیبهشت 1396
320000 ریال
ناشر: علم - 16 اسفند 1392
500000 ریال
هوارد گاردنر، سعیده معماری (مترجم)، سولماز نورآبادی (مترجم) هوارد گاردنر
ناشر: ساوالان - 23 شهریور 1394
600000 ریال
ناشر: نوشته - آذر 1394
180000 ریال
هوارد گاردنر، پروین صمدی (مترجم) هوارد گاردنر
ناشر: جهاد دانشگاهی - فروردین 1397
350000 ریال
رامش حقیق رامش حقیق
ناشر: مهرجرد، مدیر فردا - 10 دی 1391
180000 ریال
ناشر: نوشته - 26 دی 1389
35000 ریال
محمد شاکر محمد شاکر
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - مهر 1394
140000 ریال
حسینعلی جاهد، گیتی شفیعی حسینعلی جاهد
ناشر: آرمان رشد - مرداد 1396
530000 ریال
روح الله سلیمانی روح الله سلیمانی
ناشر: اندیشه فاضل - مرداد 1396
120000 ریال
گیتی شفیعی، مژگان مدیری (ویراستار) گیتی شفیعی
ناشر: آرمان رشد - مرداد 1396
240000 ریال
محرم آقازاده، افسانه سنه محرم آقازاده
ناشر: مرآت - 1 تیر 1393
180000 ریال
محمدرضا شیخ عطار محمدرضا شیخ عطار
ناشر: یاد عارف، به آوران، اساتید دانشگاه - خرداد 1396
150000 ریال
ستاره محجوبی ستاره محجوبی
ناشر: سنجش و دانش، راه دکتری - شهریور 1396
نمایش 1 - 15 از 46 مورد