محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
حسن ابوالقاسمی، حمید گلکاری، آرمن کچاریان، مصطفی شریفیان، علی ربانی، غلامرضا خاتمی، سیدحسن تنکابنی، سید ابوالفضل افجه ای، سعید اصلان آبادی، سیداصغر ساداتیان حسن ابوالقاسمی
ناشر: شهرآب، آینده سازان - 26 شهریور 1398
3900000 ریال 3510000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
بهنام ثبوتی، حسین شیری، مسعود هاشم زاده اصفهانی بهنام ثبوتی
ناشر: تیمورزاده، طبیب - 2 اسفند 1390
98000 ریال
علیرضا مجیدی علیرضا مجیدی
ناشر: علیرضا مجیدی - مرداد 1397
ناشر: صدا - 1382
گوردون پاترسون، سیدمحسن صانعی (مترجم) گوردون پاترسون
ناشر: اندیشمند - 6 دی 1384
25000 ریال
گوردون پاترسون، رقیه علیزاده (مترجم)، معصومه علیزاده (مترجم) گوردون پاترسون
ناشر: پیک فرهنگ - 25 فروردین 1386
22000 ریال
سیداصغر ساداتیان، حسن ابوالقاسمی، سعید اصلان آبادی، حمید گلکاری، سیدابوالفضل افجه ای، سیدحسن تنکابنی، غلامرضا خاتمی، علی ربانی، مصطفی شریفیان، آرمن کچاریان سیداصغر ساداتیان
ناشر: نور دانش - 5 اردیبهشت 1385
128000 ریال
فاطمه سمسارزاده فاطمه سمسارزاده
ناشر: البرز فرجاد - مهر 1396
120000 ریال
سوزان اس آرونسون، اکرم دبیریان (مترجم)، اعظم دبیریان (مترجم)، فاطمه بختیاری (مترجم)، سکینه رشیدی (مترجم)، محمد دبیریان (مترجم) سوزان اس آرونسون
ناشر: اندیشه آفاق - 18 مهر 1391
50000 ریال
مسعود سپهری منش، سیده لیلا پورباقی مسعود سپهری منش
ناشر: اطایب - 12 اردیبهشت 1391
39000 ریال
دیوید باس، موریس کیبل، الهام حسینی موسوی (مترجم)، سمیه نیکنام (مترجم) دیوید باس
ناشر: نویسه، علوم ایران - 16 بهمن 1389
28000 ریال
گوردون پاترسون، مریم حضرتی (مترجم)، مژده جلالی (مترجم) گوردون پاترسون
ناشر: دانش پرور - 14 مهر 1386
15000 ریال
فرمهر ابطحی (مترجم) فرمهر ابطحی (مترجم)
ناشر: خسروی - 12 بهمن 1388
29000 ریال
ناشر: آرتین طب - شهریور 1397
898000 ریال
نمایش 1 - 15 از 25 مورد