ترتیب بر اساس:
رابرت پورتر، جاستین ال. کاپلان رابرت پورتر
ناشر: معیار علم - اسفند 1393
120000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1402
450000 ریال 360000 ریال
مانیتا خلیلی پوردارستانی مانیتا خلیلی پوردارستانی
ناشر: خسروی - شهریور 1394
450000 ریال
سیدمحمد موسوی، محمد جعفریان صدیق، الهام صدیقی (ویراستار) سیدمحمد موسوی
ناشر: زعیم - بهمن 1390
120000 ریال
منصور صابری (گردآورنده)، مانیتا خلیلی پوردارستانی (گردآورنده) منصور صابری (گردآورنده)
ناشر: خسروی، دیباج - مرداد 1390
285000 ریال
مهدی ایزدی (گردآورنده) مهدی ایزدی (گردآورنده)
ناشر: پروانه دانش - بهمن 1390
125000 ریال
نادر اسماعیل پور، فرشته فکور نادر اسماعیل پور
ناشر: فرهنگ ایلیا - شهریور 1387
30000 ریال
حجت اله اکبرزاده پاشا حجت اله اکبرزاده پاشا
ناشر: گلبان، پاشا - خرداد 1397
750000 ریال
تونی اسمیت، استیون کارول، فرهاد همت خواه (مترجم) تونی اسمیت
ناشر: عصر کتاب - مهر 1390
25000 ریال
آزاده ابراهیم زاده آزاده ابراهیم زاده
ناشر: چهار درخت - بهمن 1394
250000 ریال
علیرضا منجمی علیرضا منجمی
ناشر: سلیس - آذر 1395
400000 ریال
مهدی ایزدی (گردآورنده) مهدی ایزدی (گردآورنده)
ناشر: پروانه دانش - آبان 1392
125000 ریال
مانیتا خلیلی پور دارستانی (مترجم)، ماندانا خلیلی پور دارستانی (مترجم)، مریم کاشانیان (مقدمه)، منصور صابری (تدوین) مانیتا خلیلی پور دارستانی (مترجم)
ناشر: دیباج - اردیبهشت 1388
152000 ریال
لوسین لانس، لطفعلی شجاعی مقدم (مترجم) لوسین لانس
ناشر: آدینه سبز - اردیبهشت 1394
160000 ریال
مریم مریدی، مریم اصغرنیا مریم مریدی
ناشر: جامعه نگر - دی 1392
89000 ریال
نمایش 1 - 15 از 259 مورد