ترتیب بر اساس:
علی اصغر احمدی علی اصغر احمدی
ناشر: انجمن اولیاء و مربیان - شهریور 1396
400000 ریال 340000 ریال
ناشر: آدینه - 8 فروردین 1401
700000 ریال 595000 ریال
جان سانتراک، شاهده سعیدی (مترجم) جان سانتراک
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - 19 فروردین 1399
1800000 ریال 1530000 ریال
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 15 دی 1399
380000 ریال 323000 ریال
ناشر: دوران - 25 آبان 1400
2300000 ریال
ناشر: ویرایش - 18 آبان 1395
2400000 ریال 2040000 ریال
رابرت ایی اسلاوین، یحیی سیدمحمدی (مترجم) رابرت ایی اسلاوین
ناشر: روان - 25 آذر 1400
1650000 ریال 1402500 ریال
یوسف کریمی یوسف کریمی
ناشر: ارسباران - 24 دی 1398
550000 ریال 467500 ریال
اسماعیل بیابانگرد اسماعیل بیابانگرد
ناشر: ویرایش - 29 آبان 1398
1200000 ریال 1020000 ریال
مایک فلیتهام، داوود عرب قهستانی (مترجم) مایک فلیتهام
ناشر: رشد - 1 اردیبهشت 1397
350000 ریال 297500 ریال
ناشر: سروش - 1 بهمن 1397
260000 ریال 221000 ریال
عبدالحسین شاکرمی عبدالحسین شاکرمی
ناشر: گوتنبرگ - 11 بهمن 1389
45000 ریال 36000 ریال
پروین کدیور، صغری اورنگی (ویراستار) پروین کدیور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 دی 1398
780000 ریال
ناشر: دانشگاه پیام نور - 2 تیر 1400
500000 ریال
سیدکمال خرازی سیدکمال خرازی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
90000 ریال
پروین کدیور، صغری اورنگی (ویراستار) پروین کدیور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 دی 1398
780000 ریال
نمایش 1 - 15 از 233 مورد