ترتیب بر اساس:
آیدین جوانی دیزجی، محمود گلابچی آیدین جوانی دیزجی
ناشر: دانشگاه تهران - 1 دی 1401
2300000 ریال
ناشر: آدینه - 24 دی 1400
160000 ریال 128000 ریال
حسین سلطان زاده حسین سلطان زاده
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - اسفند 1395
940000 ریال
مریم ماهوش، اسماعیل عباسی (ویراستار) مریم ماهوش
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 21 اسفند 1392
1980000 ریال
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - 12 بهمن 1392
1200000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 30 مهر 1386
22000 ریال
حسین یاوری، آنیتا منصوری حسین یاوری
ناشر: سیمای دانش - تیر 1395
400000 ریال
آرتوراپهام پوپ آرتوراپهام پوپ
ناشر: دات - 28 مهر 1393
700000 ریال
محمد بهشتی (زیرنظر)، مهرداد قیومی بیدهندی (زیرنظر) محمد بهشتی (زیرنظر)
ناشر: فرهنگستان هنر - 3 آبان 1389
550000 ریال
آرزو پاکدامن آرزو پاکدامن
ناشر: سیمای دانش - 8 آبان 1396
650000 ریال
محمدابراهیم زارعی محمدابراهیم زارعی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 23 تیر 1398
460000 ریال
مهدی بهادری نژاد، محمود یعقوبی، سوسن سعدوندی (ویراستار) مهدی بهادری نژاد
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 26 فروردین 1386
130000 ریال
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - مرداد 1394
500000 ریال
غلامحسین معماریان غلامحسین معماریان
ناشر: غلامحسین معماریان - بهمن 1395
460000 ریال
ناشر: آرمان شهر - اردیبهشت 1397
175000 ریال
نمایش 1 - 15 از 66 مورد