ترتیب بر اساس:
علی نیک طالع علی نیک طالع
ناشر: چالش - 19 مرداد 1396
1850000 ریال 1450000 ریال
ناشر: آدینه - 15 اسفند 1400
250000 ریال 225000 ریال
یوسف فرجی، ایرج توتونچیان (ویراستار) یوسف فرجی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 26 تیر 1400
2340000 ریال
سیدهادی عربی سیدهادی عربی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 1 مرداد 1398
315000 ریال
فردریک اس. میشکین، علی جهانخانی (مترجم) فردریک اس. میشکین
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 26 شهریور 1398
230000 ریال
موری ان. رودبارد، عباس مطهری نژاد (مترجم) موری ان. رودبارد
ناشر: دانشگاه یزد - 10 آذر 1392
150000 ریال
احمد شعبانی، محمد روشنی (ویراستار) احمد شعبانی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 6 آذر 1390
97000 ریال
رابرت تی کیوساکی رابرت تی کیوساکی
ناشر: آوین - 3 آبان 1393
95000 ریال
حسن نظری، سیدحسین میرجلیلی، پرویز داوودی حسن نظری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 آبان 1390
14500 ریال
سانایا رومن سانایا رومن
ناشر: پیکان - 30 اردیبهشت 1399
510000 ریال
مجتبی زمانی فراهانی مجتبی زمانی فراهانی
ناشر: ترمه - 24 مهر 1389
70000 ریال
فردریک اس. میشکین فردریک اس. میشکین
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - اسفند 1395
1100000 ریال
مارک برایان، جولیا کامرون مارک برایان
ناشر: پیکان - 9 آذر 1398
820000 ریال
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - آبان 1397
100000 ریال
حسین شیرمحمدی حسین شیرمحمدی
ناشر: نوآوران سینا - 8 آذر 1393
450000 ریال
حسین شیرمحمدی حسین شیرمحمدی
ناشر: نوآوران سینا - شهریور 1394
550000 ریال
نمایش 1 - 15 از 100 مورد