محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 7 آذر 1390
79000 ریال
بو نورتون، نسرین امامی (مترجم) بو نورتون
ناشر: آدینه - 1398
150000 ریال 135000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، هومن کاغذیان (مترجم)، مزدک گنجعلیخانی حاکمی (مترجم)، مهدی خزعلی (ویراستار)، علی محمد فاطمی (ویراستار)، محمدحسین نیکنام (زیرنظر) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 13 شهریور 1387
25000 ریال
ناشر: بابازاده - اسفند 1395
350000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، سیداحمد سیادتی (مترجم)، محمد بنی فضل (مترجم)، آمیتیس رمضانی (مترجم)، مهدی نصراصفهانی (مترجم)، مهدی شمشیر (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: طبیب - 1383
49500 ریال
ناشر: تیمورزاده - مرداد 1395
120000 ریال
ناشر: اندیشه رفیع - 14 فروردین 1391
69500 ریال
ناشر: رهپویان شریف - مهر 1397
490000 ریال
سیدمحمدمهدی حسینی (مترجم)، شیما شکری (مترجم) سیدمحمدمهدی حسینی (مترجم)
ناشر: رهپویان شریف - مهر 1396
490000 ریال
ناشر: رهپویان شریف - 11 آذر 1399
1040000 ریال
رضا شیاری، ودود جوادی پروانه رضا شیاری
ناشر: ودود جوادی پروانه - اردیبهشت 1396
180000 ریال
سیدمحمدمهدی حسینی (مترجم)، امیرحسین ضیایی بیگدلی (مترجم)، فاطمه مهدیان زاده (مترجم)، شیما شکری (مترجم) سیدمحمدمهدی حسینی (مترجم)
ناشر: رهپویان شریف - 10 اردیبهشت 1399
980000 ریال
والدوامرسون نلسون، سیدمحمدمهدی حسینی (مترجم)، شیما شکری (مترجم) والدوامرسون نلسون
ناشر: رهپویان شریف - 18 آبان 1398
760000 ریال
ناشر: آرتین طب - دی 1397
498000 ریال
نمایش 1 - 15 از 22 مورد