ترتیب بر اساس:
حسن دانائی فرد، مهدی قنواتی (ویراستار) حسن دانائی فرد
ناشر: سمت - تیر 1401
1480000 ریال 1332000 ریال
سان تزو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم)، نجمه افشاری (مترجم) سان تزو
ناشر: آدینه - آبان 1401
700000 ریال 560000 ریال
رحمت الله قلی پور رحمت الله قلی پور
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اردیبهشت 1396
980000 ریال 882000 ریال
روح الله نوری، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار) روح الله نوری
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - خرداد 1392
650000 ریال
ناشر: فرآزما پردازش - دی 1391
45000 ریال
محسن صانعی آرانی محسن صانعی آرانی
ناشر: یاران مهدی (عج) - آبان 1391
35000 ریال
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی - آبان 1384
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی - شهریور 1384
ناشر: دانش نوین - اسفند 1391
40000 ریال
ناشر: انسان امروز - خرداد 1392
40000 ریال
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - اسفند 1385
42000 ریال
علیرضا حسین پورسنبلی علیرضا حسین پورسنبلی
ناشر: انتخاب - آذر 1393
70000 ریال
سیدامیرحسین علی نتاج ساداتی سیدامیرحسین علی نتاج ساداتی
ناشر: آرون - آبان 1394
80000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد