ترتیب بر اساس:
محمد غفرانی (مترجم)، سپیده طبرستانی (مترجم)، طیبه فرخ آشتیانی (ویراستار) محمد غفرانی (مترجم)
ناشر: رویان پژوه - اسفند 1397
120000 ریال
استیو برنز، هالی برنز، موسسه ترجمیک (مترجم) استیو برنز
ناشر: آدینه - خرداد 1401
850000 ریال 680000 ریال
پروانه کریم زاده (مترجم)، سپیده طبرستانی (مترجم)، طیبه فرخ آشتیانی (ویراستار) پروانه کریم زاده (مترجم)
ناشر: رویان پژوه - اسفند 1397
120000 ریال
بهاران محمدی نیا بهاران محمدی نیا
ناشر: سنجش و دانش، راه دکتری - دی 1398
180000 ریال
حبیب الله نعمتی کریموی (مترجم)، مرتضی طالبی دولوئی (مترجم)، ویلیام اچ ترشر (ویراستار)، رونالدپی لسر (ویراستار) حبیب الله نعمتی کریموی (مترجم)
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مشهد - آذر 1392
45000 ریال
آرزو کشاورز آرزو کشاورز
ناشر: پندار پژوهش - اردیبهشت 1402
250000 ریال
اسرا باقرزاده اسرا باقرزاده
ناشر: آوای نور - اردیبهشت 1402
650000 ریال
نرجس جعفری (مترجم)، علیرضا رضایی (مترجم)، آیدین تبریزی (مترجم) نرجس جعفری (مترجم)
ناشر: دکتر آیدین - اردیبهشت 1402
500000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد استان مرکزی - اسفند 1401
1000000 ریال
علی اکبر اسدی پویا علی اکبر اسدی پویا
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز - مهر 1393
100000 ریال
فرزاد سینا (تهیه کننده)، فروزان احمدی (تهیه کننده) فرزاد سینا (تهیه کننده)
ناشر: میرماه - آذر 1393
14000 ریال
الهام رحیمیان الهام رحیمیان
ناشر: ویژه نشر - بهمن 1394
1000000 ریال
حسینعلی ابراهیمی حسینعلی ابراهیمی
ناشر: روناس - آبان 1399
250000 ریال
ویدا ساعی، معصومه محمدبیگی ویدا ساعی
ناشر: روناس - مهر 1396
200000 ریال
متیو واکر، هنری اسمیتسن متیو واکر
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد استان البرز (خوارزمی) - خرداد 1397
250000 ریال
متیو واکر، هنری اسمیتسن متیو واکر
ناشر: اردی بهشت جانان - مرداد 1397
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد