ترتیب بر اساس:
عبدالله بن محمد عین القضات، غلامرضا جمشیدنژاداول (مترجم)، عفیف عسیران (مقدمه) عبدالله بن محمد عین القضات
ناشر: اساطیر - اسفند 1392
2500000 ریال 2250000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
500000 ریال 400000 ریال
محمدبن اسحاق صدرالدین قونیوی محمدبن اسحاق صدرالدین قونیوی
ناشر: مولی - بهمن 1393
2900000 ریال 2610000 ریال
محمودبن محمد ملاحمی خوارزمی، ویلفرد مادلونگ (مقدمه)، مارتین مکدرموت (مقدمه) محمودبن محمد ملاحمی خوارزمی
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - شهریور 1386
2200000 ریال 1980000 ریال
حسین بن عبدالله ابن سینا، حسن ملکشاهی (مترجم) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: سروش - 1394
2400000 ریال
مرتضی شجاری مرتضی شجاری
ناشر: طراوت - مهر 1388
45000 ریال
محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی، شهربانو محلاتی (مترجم) محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی
ناشر: برگ سبز - اسفند 1391
60000 ریال
حسین بن عبدالله ابن سینا، حسن ملکشاهی (مترجم) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: سروش - دی 1401
عبدالله نورانی (گردآورنده) عبدالله نورانی (گردآورنده)
ناشر: دانشگاه تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - مهر 1385
40000 ریال
محمدبن اسحاق صدرالدین قونیوی محمدبن اسحاق صدرالدین قونیوی
ناشر: مولی - تیر 1398
700000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد