ترتیب بر اساس:
محمدمهدی اسکونژاد محمدمهدی اسکونژاد
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر - آبان 1401
2950000 ریال 2655000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 1402
520000 ریال 416000 ریال
حمید آلادپوش (مترجم) حمید آلادپوش (مترجم)
ناشر: حامی - فروردین 1391
200000 ریال 180000 ریال
محمدمهدی اسکونژاد محمدمهدی اسکونژاد
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - آذر 1389
440000 ریال
پرشنگ دوکوهکی، امیرافشین فتاحی، مسعود کاظمی پرشنگ دوکوهکی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1393
230000 ریال
تانگ او، کریس هندریکسون، محمدتقی بانکی (مترجم) تانگ او
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - فروردین 1387
120000 ریال
محمود گلابچی، امیر فرجی، مرضیه حسینی ثمره (ویراستار) محمود گلابچی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - دی 1395
380000 ریال
حمیدرضا جعفری حمیدرضا جعفری
ناشر: خانیران - اردیبهشت 1397
190000 ریال
علی واحدی دیز علی واحدی دیز
ناشر: آسیا - آبان 1387
65000 ریال
غلامعلی غلامی اصطهبانانی، نازی عابدی (ویراستار) غلامعلی غلامی اصطهبانانی
ناشر: زمان - مهر 1386
25000 ریال
تانگ او، کریس هندریکسون، محمدتقی بانکی (مترجم) تانگ او
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - اردیبهشت 1388
120000 ریال
راس جی، سیمین بازرگان (مترجم)، شاهده سعیدی (ویراستار)، مهران اخباریفر (ویراستار) راس جی
ناشر: قدیانی - مرداد 1386
20000 ریال
اکتاولونسپیل پیل، مرتضی سهرابی (مترجم) اکتاولونسپیل پیل
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - بهمن 1392
700000 ریال
نمایش 1 - 15 از 32 مورد