محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
کریستا اینسپلیر، هاینز اف. آر. پرکتل، آرند اف. باس، فابریزیو فراری، جیوانی سیونی، روشنک وامقی (مترجم)، سهیلا شهشهانی پور (مترجم)، فرین سلیمانی (مترجم) کریستا اینسپلیر
ناشر: دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی - شهریور 1389
45000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - مهر 1399
170000 ریال 136000 ریال
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - اسفند 1396
180000 ریال
ناشر: آرتین طب - بهمن 1395
248000 ریال
نرگس قدبیگی نرگس قدبیگی
ناشر: همایون آثار - دی 1392
25000 ریال
ناشر: علوم کامپیوتر - آذر 1392
248000 ریال
ناشر: ایرانا رسانه - شهریور 1393
70000 ریال
ناشر: رهپویان شریف - مرداد 1398
860000 ریال
ناشر: رهپویان شریف - آبان 1398
1220000 ریال
ناشر: رهپویان شریف - مرداد 1398
110000 ریال
ناشر: رهپویان شریف - مهر 1397
820000 ریال
ناشر: رهپویان شریف - مهر 1397
620000 ریال
زهرا صدر (مترجم)، صدیقه نیک بخت (مترجم)، ایمان وفایی (مترجم) زهرا صدر (مترجم)
ناشر: رهپویان شریف - اسفند 1398
1220000 ریال
الهام پوربختیاران (مترجم)، ایمان وفایی (مترجم) الهام پوربختیاران (مترجم)
ناشر: رهپویان شریف - اسفند 1398
1400000 ریال
ناشر: رهپویان شریف - اسفند 1398
960000 ریال
سحر الماسی قلعه لانی (مترجم) سحر الماسی قلعه لانی (مترجم)
ناشر: پرستاران جوان - بهمن 1394
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 41 مورد