ترتیب بر اساس:
عباس خالقی تبار، محمد طادی عباس خالقی تبار
ناشر: ادیبان روز - 19 بهمن 1395
600000 ریال 500000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 4 تیر 1401
170000 ریال 136000 ریال
ناشر: جنگل، جاودانه - 21 اردیبهشت 1392
1200000 ریال
ناشر: رهنما - بهمن 1395
100000 ریال
ماری برامبرگ، جولیوس لیپ، حمیدرضا بلوچ (مترجم) ماری برامبرگ
ناشر: شباهنگ - 3 آذر 1400
980000 ریال
آرتور تریگر، ماری برامبرگ، جولیوس لیپ، سیامک بابایی (مترجم) آرتور تریگر
ناشر: جنگل، جاودانه - 18 مرداد 1393
1800000 ریال
تونی بوزان، ثریا شریفی (مترجم)، نسیم روشنایی (ویراستار)، زهرا صفاری (ویراستار) تونی بوزان
ناشر: نسل نو اندیش - 1397
259000 ریال
ناشر: جاودان خرد - 1 اسفند 1389
12000 ریال
آرتور تریگر، جولیوس لیپ، رضا دانشوری (مترجم) آرتور تریگر
ناشر: جنگل - 20 بهمن 1386
100000 ریال
ماری برامبرگ، جولیوس لیب، آرتور تریگر، پردیس فتحی (مترجم) ماری برامبرگ
ناشر: راه معاصر - 27 آبان 1392
1200000 ریال
Reza Daneshvari Reza Daneshvari
ناشر: جنگل، جاودانه - 18 دی 1390
100000 ریال
واحد ترجمه و ویرایش(زیرنظر) واحد ترجمه و ویرایش(زیرنظر)
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 1 دی 1398
70000 ریال
ناشر: رهنما - 29 آبان 1390
20000 ریال
ناشر: جنگل، جاودانه - 11 دی 1398
300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 263 مورد