ترتیب بر اساس:
پیتر اسکرین، لیلیان فورست، حسن افشار (مترجم)، جان جامپ (ویراستار) پیتر اسکرین
ناشر: نشر مرکز - اردیبهشت 1402
500000 ریال 450000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
جیمزدونالد باتلر، صغری دژگاهی (مترجم) جیمزدونالد باتلر
ناشر: علم - اردیبهشت 1387
500000 ریال 450000 ریال
کریسوستموس مانتزاوینوس، علیرضا حسن پور (مترجم) کریسوستموس مانتزاوینوس
ناشر: نقش و نگار - بهمن 1398
1600000 ریال 1440000 ریال
دیوید پپینو دیوید پپینو
ناشر: ققنوس - آبان 1395
60000 ریال
امیر دیوانی امیر دیوانی
ناشر: دانشگاه قم - مهر 1388
19000 ریال
آنجلیس آرین، دل آرا قهرمان (مترجم)، فیروزه پاکروان (مترجم) آنجلیس آرین
ناشر: سخن - بهمن 1387
25000 ریال
ناشر: نشر ثالث - خرداد 1396
200000 ریال
عبدالعظیم کریمی (گردآورنده) عبدالعظیم کریمی (گردآورنده)
ناشر: عابد - اسفند 1389
30000 ریال
پیتر هیلتون پیتر هیلتون
ناشر: ققنوس - دی 1396
70000 ریال
یان یو. لیبورد، دبورا ادوازدز یان یو. لیبورد
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - آبان 1396
300000 ریال
شهاب طالقانی شهاب طالقانی
ناشر: نقش جهان - خرداد 1397
300000 ریال
نظام الدین نوری کوتنابی نظام الدین نوری کوتنابی
ناشر: طب آموز، زهره، وسعت - اسفند 1386
15000 ریال
محمد حسین زاده محمد حسین زاده
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - تیر 1399
280000 ریال
ناشر: قلم مهر - اسفند 1394
90000 ریال
دپارتمان علوم سیاسی مدرسان برتر (گردآورنده) دپارتمان علوم سیاسی مدرسان برتر (گردآورنده)
ناشر: مدرسان برتر - اسفند 1392
110000 ریال
نمایش 1 - 15 از 19 مورد