ترتیب بر اساس:
فهیمه مختارزاده فهیمه مختارزاده
ناشر: آنا طب - دی 1395
150000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
چارلزام فرای، نرگس حیدری خیاط (مترجم)، نسترن حیدری خیاط (مترجم)، رستم جلالی (مترجم)، پروین محمدی (مترجم) چارلزام فرای
ناشر: جامعه نگر - اسفند 1398
269000 ریال
لینداآن سیلوستری، مصطفی شوکتی احمدآباد (مترجم) لینداآن سیلوستری
ناشر: جامعه نگر - دی 1398
2990000 ریال
ناشر: آئین طب - اسفند 1396
480000 ریال
لینداآن سیلوستری، پیمان فریدونی (مترجم)، پگاه مغزی نجف آبادی (مترجم)، مریم خلیلی (مترجم)، مصطفی عبدالملکی (ویراستار) لینداآن سیلوستری
ناشر: حیدری - بهمن 1401
2500000 ریال
لینداآن سیلوستری، پیمان فریدونی (مترجم)، پگاه مغزی نجف آبادی (مترجم)، مصطفی عبدالملکی (مترجم)، جعفر باباپور(زیرنظر) لینداآن سیلوستری
ناشر: حیدری - بهمن 1401
2500000 ریال
الهام آصفی شندی (ویراستار)، رامین ناصری(گردآورنده) الهام آصفی شندی (ویراستار)
ناشر: گیتاتک - اسفند 1401
7000000 ریال
لینداآن سیلوستری، پیمان فریدونی (مترجم)، پگاه مغزی نجف آبادی (مترجم)، ساجده سادات سعادتدار (مترجم) لینداآن سیلوستری
ناشر: حیدری - دی 1401
1500000 ریال
لینداآن سیلوستری، پیمان فریدونی (مترجم)، پگاه مغزی نجف آبادی (مترجم)، ساجده سادات سعادتدار (مترجم) لینداآن سیلوستری
ناشر: حیدری - دی 1401
1900000 ریال
لینداآن سیلوستری، پیمان فریدونی (مترجم)، پگاه مغزی نجف آبادی (مترجم)، احمد آب سالان (مترجم)، مریم خلیلی (مترجم) لینداآن سیلوستری
ناشر: حیدری - دی 1401
2500000 ریال
رامین ناصری(گردآورنده) رامین ناصری(گردآورنده)
ناشر: یکتامان - دی 1401
3000000 ریال
رامین ناصری(گردآورنده) رامین ناصری(گردآورنده)
ناشر: آوا کتاب - دی 1401
3000000 ریال
رامین ناصری(گردآورنده) رامین ناصری(گردآورنده)
ناشر: یکتامان - دی 1401
3000000 ریال
رامین ناصری(گردآورنده) رامین ناصری(گردآورنده)
ناشر: آوا کتاب - دی 1401
3000000 ریال
بارباراکوهن تیمبی، دایاناال. روپرت، محسن شفیعی اصل (مترجم)، نورالله طاهری (مترجم)، علیرضا باغ روبهبهانی (مترجم)، هادی کاظمی آرپناهی (مترجم)، محمد شفیعی اصل (مترجم)، مریم حیدری (مترجم)، رها تباح فر (مترجم)، تارا برزو (مترجم)، فاطمه بافهم (مترجم)، حکیمه اسکندری سبزی (مترجم)، سارا سیار (مترجم)، ثریا رضایی (مترجم)، مهسا تفضلی (مترجم)، مونا ابراهیم زاده (مترجم)، نرگس حیدری (مترجم)، نازنین احسانیان (مترجم)، ابراهیم دریس حمود (مترجم)، حمیده یداللهی ده چشمه (مترجم)، نیلوفر ممتازیان (مترجم)، هدیه سادات مکی نیا (مترجم) بارباراکوهن تیمبی
ناشر: آموزشی تالیفی ارشدان - اردیبهشت 1402
6000000 ریال
نمایش 1 - 15 از 23 مورد