ترتیب بر اساس:
کلاوس شیپمان، کیکاووس جهانداری (مترجم) کلاوس شیپمان
ناشر: فرزان روز - 15 مرداد 1399
800000 ریال 700000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 16 شهریور 1400
280000 ریال 252000 ریال
یعقوب محمدی فر یعقوب محمدی فر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 6 آذر 1398
300000 ریال
مالکوم کالج، مسعود رجب نیا (مترجم)، مصطفی علیزاده (ویراستار) مالکوم کالج
ناشر: هیرمند - 28 تیر 1391
230000 ریال
شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی شیرین(اسلامی ندوشن) بیانی
ناشر: دانشگاه تهران - 20 فروردین 1393
75000 ریال
یوزف ولسکی یوزف ولسکی
ناشر: ققنوس - 8 مرداد 1399
650000 ریال
جرجینا هرمان، مهرداد وحدتی (مترجم) جرجینا هرمان
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 20 مرداد 1388
98000 ریال
کلاوس شیپمان، هوشنگ صادقی (مترجم) کلاوس شیپمان
ناشر: فرزان روز - 19 اردیبهشت 1390
1000000 ریال
کاوه فرخ، شهربانو صارمی (مترجم) کاوه فرخ
ناشر: ققنوس - 19 بهمن 1398
750000 ریال
وستا سرخوش کورتیس (ویراستار)، سارا استیوارت (ویراستار) وستا سرخوش کورتیس (ویراستار)
ناشر: پایان - فروردین 1395
140000 ریال
آندره ورستاندیگ، محمود بهفروزی (مترجم) آندره ورستاندیگ
ناشر: جامی - 11 دی 1386
2800000 ریال
علیرضا خسرو زاده علیرضا خسرو زاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 22 مرداد 1398
260000 ریال
نادر میرسعیدی نادر میرسعیدی
ناشر: ققنوس - 23 تیر 1387
90000 ریال
آلفرد گوتشمید، کیکاووس جهانداری (مترجم) آلفرد گوتشمید
ناشر: ققنوس - 1 دی 1388
48000 ریال
جلال دیلمقانی جلال دیلمقانی
ناشر: پازینه - اردیبهشت 1396
2500000 ریال
ناشر: نشر و پژوهش فرزان روز - اردیبهشت 1397
1200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 75 مورد