ترتیب بر اساس:
ناشر: علمی و فرهنگی - اردیبهشت 1393
810000 ریال 729000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - خرداد 1400
800000 ریال 640000 ریال
رابرت بورک، حسین غفاری (مترجم)، الهه هاشمی حایری (مترجم) رابرت بورک
ناشر: حکمت - فروردین 1389
800000 ریال 720000 ریال
ضیاءالدین صبوری، ابراهیم متقی (مقدمه) ضیاءالدین صبوری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - بهمن 1390
120000 ریال
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - تیر 1391
77000 ریال
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - خرداد 1391
41000 ریال
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - اردیبهشت 1393
350000 ریال
روژه گارودی، جعفر یاره (مترجم)، علی عسگری (بازنویسی) روژه گارودی
ناشر: دانش و اندیشه معاصر - مهر 1387
50000 ریال
رابرت بورک، الهه هاشمی حایری (مترجم)، حسین غفاری (مقدمه) رابرت بورک
ناشر: حکمت - مرداد 1390
150000 ریال
علیرضا آیتی علیرضا آیتی
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - آذر 1391
51000 ریال
مجتبی زارعی، سیدجلال هاشمی (ویراستار)، جلیل قاسمی (ویراستار) مجتبی زارعی
ناشر: خانه کتاب - خرداد 1390
110000 ریال
سیدسلمان صفوی سیدسلمان صفوی
ناشر: سلمان آزاده - مرداد 1395
350000 ریال
ناشر: نیلوفران - اسفند 1394
180000 ریال
جاسم محمدی فارسانی، علی بهرامشاهی (ویراستار) جاسم محمدی فارسانی
ناشر: رسول - فروردین 1392
70000 ریال
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 1383
23000 ریال
دفترمطالعات سیاسی وبین المللی (تهیه کننده) دفترمطالعات سیاسی وبین المللی (تهیه کننده)
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - دی 1384
22000 ریال
نمایش 1 - 15 از 31 مورد