محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
سیدمحمد فقیهی سیدمحمد فقیهی
ناشر: سازمان جهاد دانشگاهی تهران - مرداد 1401
2500000 ریال 2250000 ریال
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - اسفند 1401
400000 ریال 320000 ریال
سیدمحمد فقیهی سیدمحمد فقیهی
ناشر: سازمان جهاد دانشگاهی تهران - مرداد 1401
2000000 ریال 1800000 ریال
سیدسعید پورنقاش تهرانی سیدسعید پورنقاش تهرانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان 1398
130000 ریال
سیدمحمد فقیهی سیدمحمد فقیهی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - اسفند 1399
350000 ریال
سیدمحمد فقیهی سیدمحمد فقیهی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - مرداد 1399
220000 ریال
حمیدرضا نگهبان (ویراستار)، محمد رمضانی (گردآورنده)، مجید غیورمبرهن (گردآورنده)، امیرحسین صاحبکار (گردآورنده) حمیدرضا نگهبان (ویراستار)
ناشر: به نشر - مرداد 1388
25000 ریال
سیدمحمد فقیهی سیدمحمد فقیهی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - خرداد 1395
120000 ریال
منصور دادبخش (گردآورنده)، ستاره تاجداری (گردآورنده) منصور دادبخش (گردآورنده)
ناشر: تیمورزاده نوین - بهمن 1396
292000 ریال
احسان حسینی، علی احمدی زاد احسان حسینی
ناشر: رویان پژوه - اسفند 1395
190000 ریال
مرضیه کاظمی نژاد (گردآورنده) مرضیه کاظمی نژاد (گردآورنده)
ناشر: پیمان غدیر - مرداد 1392
30000 ریال
حسین ایمانی، بهاره ساسان فر حسین ایمانی
ناشر: مولفین طلایی - آبان 1398
300000 ریال
مهوش آگاه، علیرضا اولنگیان، رضا خواجه نوری مهوش آگاه
ناشر: علوم کامپیوتر - خرداد 1392
158000 ریال
ملیحه رجبی، رضا افشاری، مهدی مصری ملیحه رجبی
ناشر: رسانه تخصصی - بهمن 1392
250000 ریال
ناشر: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفتر سلامت محیط و کار (مرکز مدیریت بیماریها) - 1382
عطیه اخلی، معصومه مقیمی، احمد نورالدینی، اکرم ثناگو(زیرنظر) عطیه اخلی
ناشر: جامعه نگر - شهریور 1398
299000 ریال
نمایش 1 - 15 از 31 مورد