ترتیب بر اساس:
حسن کلهر حسن کلهر
ناشر: شرکت سهامی انتشار - شهریور 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
محمد قربانی محمد قربانی
ناشر: نیلوفر - دی 1390
650000 ریال 585000 ریال
گوانتر زایپ، مسعود سلطانی (مترجم) گوانتر زایپ
ناشر: دانشگاه تهران - بهمن 1391
1100000 ریال
گونتر زیپ، مسعود سعیدی (مترجم)، محمد طلوع خراسانیان (ویراستار) گونتر زیپ
ناشر: طراح - شهریور 1390
650000 ریال
حمید لسانی، نعمت طالبی حمید لسانی
ناشر: قائم - 1381
33000 ریال
طهماسبقلی شاهرخشاهی طهماسبقلی شاهرخشاهی
ناشر: علوم دانشگاهی - 1382
20000 ریال
حمید لسانی، نعمت طالبی حمید لسانی
ناشر: قائم - اردیبهشت 1385
22000 ریال
شاهرخ شجاعیان (مترجم) شاهرخ شجاعیان (مترجم)
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین - خرداد 1392
170000 ریال
گروه نویسندگان، شادی حامدی آزاد (مترجم) گروه نویسندگان
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - آذر 1391
15000 ریال
طهماسبقلی شاهرخشاهی طهماسبقلی شاهرخشاهی
ناشر: دانشگاه هرمزگان - تیر 1388
40000 ریال
حامد نبی زاده، مجتبی فولادپنجه حامد نبی زاده
ناشر: عبادی، علمیران - مرداد 1393
80000 ریال
گئورکی نیکالاپویچ الکساندروف گئورکی نیکالاپویچ الکساندروف
ناشر: کاوش پرداز - دی 1398
250000 ریال
نمایش 1 - 15 از 25 مورد