ترتیب بر اساس:
محمدحسن محب علی، آتوسا امیرکبیریان، اصغرمحمد مرادی محمدحسن محب علی
ناشر: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری - دی 1397
500000 ریال 450000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
پیروز حناچی، سعید محمودکلایه پیروز حناچی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - مرداد 1394
480000 ریال 432000 ریال
سودابه یوسف نژاد سودابه یوسف نژاد
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - اسفند 1400
600000 ریال 540000 ریال
رضا امینی، پونه کاردر رضا امینی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر - آبان 1401
2000000 ریال 1800000 ریال
دنیس رادول، پیروز حناچی (مترجم)، یلدا شاه تیموری (مترجم) دنیس رادول
ناشر: دانشگاه تهران - تیر 1393
160000 ریال
مجتبی رضازاده اردبیلی، فرشاد رضوان (ویراستار) مجتبی رضازاده اردبیلی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دی 1396
1300000 ریال
محمدمنصور فلامکی محمدمنصور فلامکی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - فروردین 1401
870000 ریال
سیدحسام الدین طبیبیان سیدحسام الدین طبیبیان
ناشر: اول و آخر - فروردین 1395
248000 ریال
الهام فاطمی الهام فاطمی
ناشر: کتابدار - دی 1396
500000 ریال
محمدمنصور فلامکی، مینا لطفی (ویراستار) محمدمنصور فلامکی
ناشر: فضا (وابسته به موسسه علمی و فرهنگی فضا) - دی 1390
189000 ریال
برناردملکیور فیلدن برناردملکیور فیلدن
ناشر: طحان - مرداد 1394
800000 ریال
حسین اسمعیلی سنگری حسین اسمعیلی سنگری
ناشر: فروزش - 1398
2000000 ریال
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اسفند 1395
180000 ریال
نمایش 1 - 15 از 81 مورد