ترتیب بر اساس:
حسن زارعی متین، محمود متحد (ویراستار) حسن زارعی متین
ناشر: آگه - 3 تیر 1401
2700000 ریال 2430000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - 7 اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
اس. اس خانکا، غلامرضا شمس مورکانی (مترجم) اس. اس خانکا
ناشر: آییژ - 27 اردیبهشت 1399
2200000 ریال 1980000 ریال
سعید فرح بخش، سعید زهره وند (ویراستار) سعید فرح بخش
ناشر: آییژ - 22 فروردین 1399
850000 ریال 765000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 11 فروردین 1393
35000 ریال
آرین قلی پور آرین قلی پور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 خرداد 1400
1450000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 20 شهریور 1400
1200000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر 1394
75000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آذر 1395
100000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 26 بهمن 1393
35000 ریال
سیدمحمد مقیمی سیدمحمد مقیمی
ناشر: کتاب مهربان نشر - شهریور 1394
350000 ریال
نانسی جی. آدلر، آلیسون گاندرسن، مهدی الوانی (مترجم)، بهروز پورولی (مترجم)، اکرم نوری (مترجم) نانسی جی. آدلر
ناشر: صفار - 12 خرداد 1399
1700000 ریال
میرعلی سیدنقوی، کیمیا رفعتی آلاشتی میرعلی سیدنقوی
ناشر: مهکامه - 9 تیر 1400
1300000 ریال
ناشر: لوح فکر - 2 بهمن 1400
400000 ریال
سیدمحمد مقیمی سیدمحمد مقیمی
ناشر: کتاب مهربان نشر - شهریور 1394
480000 ریال
مینا جمشیدی اوانکی، وحیدرضا میرابی مینا جمشیدی اوانکی
ناشر: شهر آشوب - 25 اسفند 1392
380000 ریال
نمایش 1 - 15 از 167 مورد