ترتیب بر اساس:
جواد فیض جواد فیض
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 8 تیر 1400
8900000 ریال 8010000 ریال
ناشر: آدینه - 14 تیر 1401
350000 ریال 280000 ریال
ویلیام سی یرز، ربابه مرتضوی (مترجم)، مریم روحانی (ویراستار) ویلیام سی یرز
ناشر: صابرین - 18 آبان 1399
1550000 ریال 1240000 ریال
علی ذوالفقاری (طراح) علی ذوالفقاری (طراح)
ناشر: مهاجر - 1 مهر 1393
100000 ریال 80000 ریال
مارک براون، لوری کرزنی، هایده کروبی (مترجم) مارک براون
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 16 بهمن 1386
120000 ریال 96000 ریال
فرامرز نعیم (مترجم)، هوشنگ مشکین پور (مترجم)، زهرا دامیار (ویراستار)، الکساندر تور (زیرنظر) فرامرز نعیم (مترجم)
ناشر: فردوس - 19 فروردین 1388
300000 ریال 240000 ریال
هریت زیفرت، فرد ارلیش هریت زیفرت
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - آبان 1395
120000 ریال 96000 ریال
لوری کراسنی براون، مارک براون، ویدا لشگری (مترجم)، حسین فتاحی (ویراستار) لوری کراسنی براون
ناشر: قدیانی - شهریور 1397
250000 ریال 200000 ریال
الاین کلانتون هارپاین، اسماعیل اسدپور (مترجم)، عباس موزیری (مترجم)، فاطمه نادری (مترجم) الاین کلانتون هارپاین
ناشر: کتاب ارجمند - 20 خرداد 1392
55000 ریال
تریسی گادریج، پوران سامی (مترجم)، اسماعیل شهبازی (ویراستار) تریسی گادریج
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 9 خرداد 1384
35000 ریال
والری مک لئود، عباس زارعی (مترجم)، معصومه پورمند (گرافیست) والری مک لئود
ناشر: سایه گستر - 28 خرداد 1393
120000 ریال
کتی هالند، پوران سامی (مترجم)، اسماعیل شهبازی (ویراستار) کتی هالند
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 9 خرداد 1384
18000 ریال
ناشر: روزبهان - 1381
55000 ریال
گریفی هریت، پوران سامی (مترجم)، اسماعیل شهبازی (ویراستار) گریفی هریت
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 9 خرداد 1384
49000 ریال
حسین مروج، عبدالحسین شناسا (ویراستار) حسین مروج
ناشر: تیمورزاده - 19 اسفند 1391
49500 ریال
مریلین هاکنبری، دانا وانگ، دیوید ویلسون، پوران سامی (مترجم) مریلین هاکنبری
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - 12 اسفند 1392
299000 ریال
نمایش 1 - 15 از 112 مورد