ترتیب بر اساس:
یوته رایزینگر، محمد نجارزاده (مترجم) یوته رایزینگر
ناشر: مهکامه - 23 آبان 1398
1650000 ریال 1567500 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 1400
170000 ریال 136000 ریال
مرتضی بذرافشان مرتضی بذرافشان
ناشر: مهکامه - 4 خرداد 1401
980000 ریال 931000 ریال
اصغر حیدری اصغر حیدری
ناشر: مهکامه - 12 تیر 1400
1100000 ریال 1045000 ریال
محمدتقی رهنمایی محمدتقی رهنمایی
ناشر: مهکامه - 20 آذر 1392
850000 ریال 807500 ریال
ناشر: مهکامه - 14 خرداد 1396
950000 ریال 855000 ریال
نیگل ایوانز، دیوید کمپبل، سید محمد اعرابی (مترجم)، فاطمه السادات اعرابی (مترجم) نیگل ایوانز
ناشر: مهکامه - 22 خرداد 1392
1500000 ریال 1350000 ریال
سعید داغستانی، راحله قنبری (ویراستار) سعید داغستانی
ناشر: مهکامه - 18 مرداد 1391
850000 ریال 765000 ریال
ریچارد شارپلی، علی پورقیومی (مترجم) ریچارد شارپلی
ناشر: مهکامه - 21 اسفند 1395
880000 ریال 792000 ریال
حمید ضرغام، صمد حاجی محمدامینی حمید ضرغام
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - خرداد 1394
240000 ریال 216000 ریال
ملانی اسمیت، نیکولا مک لئود، مارگارت هارت روبرتسون، جعفر باپیری (مترجم) ملانی اسمیت
ناشر: مهکامه - 15 مهر 1396
450000 ریال 79000 ریال
کاستاس اسپیرو، مصطفی خزایی (مترجم) کاستاس اسپیرو
ناشر: تمدن علمی - مهر 1397
345000 ریال 293250 ریال
چارلزآر گولدنر، ج.آر.برنت ریچی، حمید ضرغام بروجنی (مترجم)، مرتضی بذرافشان (مترجم)، حمید ایوبی یزدی (مترجم) چارلزآر گولدنر
ناشر: مهکامه - 29 شهریور 1401
1750000 ریال 1575000 ریال
جانا موسکاردو، حمید ضرغام بروجنی (مترجم) جانا موسکاردو
ناشر: مهکامه - 13 بهمن 1397
980000 ریال 931000 ریال
ادوارد اینسکیپ، محمود حسن پور (مترجم) ادوارد اینسکیپ
ناشر: مهکامه - 26 مهر 1398
885000 ریال
ناشر: مهکامه - 27 خرداد 1391
350000 ریال
نمایش 1 - 15 از 149 مورد