ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مهر 1401
1120000 ریال 1008000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - بهمن 1401
1640000 ریال 1476000 ریال
ربیعا اسکینی، صفر بیگ زاده (ویراستار) ربیعا اسکینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دی 1401
1620000 ریال 1458000 ریال
ناشر: کتاب دیدآور - مهر 1402
800000 ریال 720000 ریال
محمدرضا پاسبان محمدرضا پاسبان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان 1401
2360000 ریال 2124000 ریال
کوروش کاویانی کوروش کاویانی
ناشر: میزان - اردیبهشت 1401
950000 ریال
ابراهیم عبدی پور فرد ابراهیم عبدی پور فرد
ناشر: مجد - تیر 1401
1700000 ریال 1530000 ریال
کوروش کاویانی کوروش کاویانی
ناشر: میزان - 1401
1000000 ریال
رضا سکوتی نسیمی رضا سکوتی نسیمی
ناشر: مجد - مرداد 1401
1700000 ریال 1530000 ریال
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - دی 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
علی اکبر قاسمی علی اکبر قاسمی
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - 1395
1600000 ریال 1440000 ریال
بهرام حسن زاده، سیدحسن میرحسینی(مقدمه) بهرام حسن زاده
ناشر: جنگل، جاودانه - 1402
5000000 ریال 4500000 ریال
محمد سلطانی، حامده اخوان هزاوه محمد سلطانی
ناشر: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس - مرداد 1394
800000 ریال 720000 ریال
ناشر: مجد - 1402
3250000 ریال 2925000 ریال
نمایش 1 - 15 از 527 مورد