ترتیب بر اساس:
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، محمود دیانی (مترجم) رابرت بویل اشتاد
ناشر: نوپردازان - خرداد 1387
1000000 ریال 900000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، خلیل باغانی (مترجم)، قدرت سپیدنام (مترجم) رابرت بویل اشتاد
ناشر: انتشارات خراسان - مهر 1402
2500000 ریال 2250000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، محمود دیانی (مترجم) رابرت بویل اشتاد
ناشر: نوپردازان - آذر 1386
1000000 ریال 900000 ریال
عطاءالله مهاجری، حسن میراب (ویراستار) عطاءالله مهاجری
ناشر: آشینا - بهمن 1392
1650000 ریال 1485000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، قدرت الله سپیدنام (مترجم)، خلیل باغانی (مترجم) رابرت بویل اشتاد
ناشر: انتشارات خراسان - آذر 1400
3000000 ریال
تامس فلوید، بهروز احمدی (مترجم) تامس فلوید
ناشر: اتحاد - شهریور 1388
100000 ریال
تامس فلوید، محمود دیانی (مترجم) تامس فلوید
ناشر: نص - اردیبهشت 1387
160000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، عباس زادحسین گنجی (مترجم)، محمود دیانی (ویراستار) رابرت بویل اشتاد
ناشر: نص - شهریور 1385
60000 ریال
ناشر: کاوش پرداز - اردیبهشت 1390
35000 ریال
لوئیس نشلسکی، روبرت بویل اشتاد لوئیس نشلسکی
ناشر: علمیران - بهمن 1395
120000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، خلیل باغانی (مترجم)، قدرت الله سپیدنام (مترجم) رابرت بویل اشتاد
ناشر: انتشارات خراسان - دی 1385
1000000 ریال
لوئیس نشلسکی، رابرت بریل اشتاد، عطاءالله مهاجری (مترجم) لوئیس نشلسکی
ناشر: آشینا، فن آذر - مرداد 1388
18000 ریال
بهنام سبزعلیان، امید آقائی بهنام سبزعلیان
ناشر: استادکار - اردیبهشت 1394
209000 ریال
تامس فلوید، بهروز احمدی (مترجم) تامس فلوید
ناشر: اتحاد، ادبستان - آبان 1387
70000 ریال
لوئیس نشلسکی، رابرت بریل اشتاد لوئیس نشلسکی
ناشر: آشینا، فن آذر - خرداد 1388
42000 ریال
نمایش 1 - 15 از 26 مورد