ترتیب بر اساس:
ناشر: دانش پژوهان جوان - 11 شهریور 1399
630000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
جمشید رضایی میانرودی، علیرضا صادقی راد جمشید رضایی میانرودی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 24 شهریور 1399
670000 ریال
محمود بهمن آبادی، اشکان جعفرپور، زعیم گلباغی آستانه، علی شهراد محمود بهمن آبادی
ناشر: باشگاه دانش پژوهان جوان - 16 تیر 1389
65000 ریال
سرگی سرگی یویچ کروتف، علیرضا صادقی راد (مترجم)، یوسف عباسی اصل (مترجم) سرگی سرگی یویچ کروتف
ناشر: دانش پژوهان جوان - 1386
390000 ریال
علی فنونی علی فنونی
ناشر: فاطمی - خرداد 1395
800000 ریال
یوری چرنیاک، رابرت رز، بهداد بسیجی (مترجم)، محمدرضا خوش نظر (ویراستار) یوری چرنیاک
ناشر: مدرسه - 25 بهمن 1390
75000 ریال
سیداحمدرضا حسینی، شکوفه طالبی (ویراستار) سیداحمدرضا حسینی
ناشر: فاطمی - 1 دی 1388
40000 ریال
ناشر: پیشروان - 7 دی 1384
16000 ریال
ناشر: دانش پژوهان جوان - 1383
28500 ریال
علیرضا صادقی راد، جمشید رضایی میانرودی، جابر رضایی میانرودی علیرضا صادقی راد
ناشر: دانش پژوهان جوان - 14 شهریور 1388
420000 ریال
سرگی سرگی یویچ کروتف، یوسف عباسی اصل (مترجم)، علیرضا نوروزشاد (ویراستار) سرگی سرگی یویچ کروتف
ناشر: دانش پژوهان جوان - 31 شهریور 1399
450000 ریال
سیداحمدرضا حسینی، روشن تورانی، محمود بهمن آبادی (ویراستار) سیداحمدرضا حسینی
ناشر: فاطمی - 19 دی 1388
49500 ریال
تورج منتظری شاه توری (گردآورنده)، مهدی شیرماهی (گردآورنده) تورج منتظری شاه توری (گردآورنده)
ناشر: پیشروان - 30 فروردین 1384
24000 ریال
احمدرضا حسینی، شکوفه طالبی (ویراستار) احمدرضا حسینی
ناشر: فاطمی - 14 بهمن 1388
75000 ریال
نمایش 1 - 15 از 37 مورد