محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
حسن کلهر حسن کلهر
ناشر: شرکت سهامی انتشار - شهریور 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
ارنست کوه، چارلز دسور، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم) ارنست کوه
ناشر: دانشگاه تهران - 1401
4200000 ریال 3780000 ریال
پیام فتح الهی راد پیام فتح الهی راد
ناشر: موسسه کتاب آراد، کهکشان دانش - آبان 1390
240000 ریال
حمید لسانی، نعمت طالبی حمید لسانی
ناشر: قائم - 1381
33000 ریال
ناشر: علمیران - خرداد 1398
800000 ریال
چارلز دسور، ارنست کوه، محمدصادق جوادی (مترجم) چارلز دسور
ناشر: نقش سیمرغ - اسفند 1388
80000 ریال
کریم روشن میلانی کریم روشن میلانی
ناشر: وزارت نیرو، موسسه آموزش علمی -کاربردی صنعت آب و برق - بهمن 1385
45500 ریال
فرهاد آزادپور صالحی، جلیل راسخی، امیرعباس خامنیان فرهاد آزادپور صالحی
ناشر: عبادی، علمیران - خرداد 1398
1150000 ریال
چارلز دسور، ارنست کوه، فرهاد آزادپور صالحی (مترجم)، جلیل راسخی (مترجم) چارلز دسور
ناشر: آشینا - 1381
19000 ریال
چارلز دسور، ارنست کوه، فرهاد آزادپور صالحی (باهمکاری)، امیرعباس خامنیان (به اهتمام) چارلز دسور
ناشر: عبادی - بهمن 1384
36000 ریال
غضنفر شاهقلیان، فرهاد مصری نژاد غضنفر شاهقلیان
ناشر: محبان علی (ع) - 1382
14000 ریال
غضنفر شاهقلیان، فرهاد مصری نژاد غضنفر شاهقلیان
ناشر: محبان علی (ع) - 1382
26000 ریال
ناشر: کتاب مرو - اسفند 1384
35000 ریال
سعید محمدزاده، محمدرضا رجب نیامهرجردی، امیرمنصور کعبی سعید محمدزاده
ناشر: زبان امروز - 1381
20000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد