ترتیب بر اساس:
ویلیام کریستوفر کرین، علیرضا رجایی (مترجم)، غلامرضا خوی نژاد (مترجم) ویلیام کریستوفر کرین
ناشر: رشد - 23 آذر 1401
2800000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
لورا برک، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لورا برک
ناشر: ارسباران - 28 آذر 1401
3200000 ریال
لورا برک، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لورا برک
ناشر: ارسباران - 25 فروردین 1401
2600000 ریال
ناشر: شرکت چاپ و نشر بین الملل - 4 بهمن 1401
750000 ریال
موسسه پژوهشی کودکان دنیا(تهیه کننده) موسسه پژوهشی کودکان دنیا(تهیه کننده)
ناشر: قطره - 13 آذر 1400
520000 ریال
پروین کدیور، سوسن سیف پروین کدیور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 14 دی 1401
1150000 ریال
گایل مک لم، احمدرضا کیانی (مترجم)، فاطمه بهرامی (مترجم) گایل مک لم
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 5 دی 1399
750000 ریال
پروین کدیور، سوسن سیف پروین کدیور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 14 دی 1401
1150000 ریال
ناشر: جاجرمی - 7 اسفند 1400
1950000 ریال
جان سانتراک، پرویز شریفی درآمدی (مترجم) جان سانتراک
ناشر: دانژه - 10 اسفند 1401
5400000 ریال
دنیل جی سیگل، مهرناز شهرآرای (مترجم) دنیل جی سیگل
ناشر: آسیم - 22 فروردین 1399
1300000 ریال
علی اکبر شعاری نژاد علی اکبر شعاری نژاد
ناشر: اطلاعات - 4 آبان 1392
300000 ریال
جرالد بلوم، مهرداد فیروزبخت (مترجم) جرالد بلوم
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - 1 شهریور 1394
550000 ریال
ناشر: آینده درخشان - 17 مهر 1401
1110000 ریال
جیمزویلفرید وندرزندن، حمزه گنجی (مترجم) جیمزویلفرید وندرزندن
ناشر: ساوالان - 1 شهریور 1401
1600000 ریال
نمایش 1 - 15 از 155 مورد