ترتیب بر اساس:
ارنست کونل ارنست کونل
ناشر: مولی - 1394
1650000 ریال 1485000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
رومن گیرشمن، یعقوب آژند (مترجم) رومن گیرشمن
ناشر: مولی - خرداد 1399
1700000 ریال 1530000 ریال
مادلین هالاید، هرمان گوتس، یعقوب آژند (مترجم) مادلین هالاید
ناشر: مولی - مرداد 1391
1250000 ریال 1125000 ریال
مارگریتا کاتلی، لوئی هامبی مارگریتا کاتلی
ناشر: مولی - خرداد 1394
1650000 ریال 1485000 ریال
لوئی هامبی، گئو ویدن گرن، مونره دو ویلار، یعقوب آژند (مترجم) لوئی هامبی
ناشر: مولی - مهر 1389
1650000 ریال 1485000 ریال
ریچارد اتینگهاوزن، امبرتو شراتو ریچارد اتینگهاوزن
ناشر: مولی - خرداد 1394
1650000 ریال 1485000 ریال
امبرتو شراتو، ارنست گروبه، یعقوب آژند (مترجم) امبرتو شراتو
ناشر: مولی - مرداد 1391
1200000 ریال 1080000 ریال
آلک گرابار، ریچارد اتینگهاوزن، یعقوب آژند (مترجم) آلک گرابار
ناشر: مولی - مرداد 1391
1200000 ریال 1080000 ریال
بزیل ویلیام رابینسون، یعقوب آژند (مترجم) بزیل ویلیام رابینسون
ناشر: مولی - 1390
1200000 ریال 1080000 ریال
جان روبرتو اسکارچا، یعقوب آژند (مترجم) جان روبرتو اسکارچا
ناشر: مولی - اسفند 1390
1650000 ریال 1485000 ریال
جان روبرتو اسکارچا جان روبرتو اسکارچا
ناشر: مولی - خرداد 1394
1650000 ریال 1485000 ریال
امبرتو شراتو، ماریو بوسالی، یعقوب آژند (مترجم) امبرتو شراتو
ناشر: مولی - مهر 1389
2500000 ریال 2250000 ریال
پریسیلاپارسونز سوچک، یعقوب آژند (مترجم) پریسیلاپارسونز سوچک
ناشر: مولی - بهمن 1401
2300000 ریال 2070000 ریال
نصرالله تسلیمی، مجید نیکویی نصرالله تسلیمی
ناشر: مدرسه - دی 1400
1450000 ریال
ناشر: نشر طلایی - مرداد 1396
8000000 ریال 7200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 63 مورد