ترتیب بر اساس:
یرواند آبراهامیان، کاظم فیروزمند (مترجم)، حسن شمس آوری (مترجم)، محسن مدیرشانه چی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر مرکز - 2 آذر 1400
1890000 ریال 1250000 ریال
کال نیوپورت، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، بابک یاپیر رشتی (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 12 اردیبهشت 1401
200000 ریال 160000 ریال
ناشر: اختران - 23 شهریور 1399
650000 ریال 585000 ریال
ناشر: اطلاعات - 22 اردیبهشت 1400
2800000 ریال 2660000 ریال
انتشارات امیدفردا (تهیه و تنظیم) انتشارات امیدفردا (تهیه و تنظیم)
ناشر: امید فردا - 4 آذر 1393
250000 ریال 225000 ریال
جعفر مهدی نیا جعفر مهدی نیا
ناشر: امید فردا - 30 مهر 1385
840000 ریال 756000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 17 دی 1398
560000 ریال
ناشر: اطلاعات - 18 آذر 1400
1000000 ریال
ناشر: زوار - 8 دی 1389
1900000 ریال
حسین فردوست، عبدالله شهبازی (ویراستار) حسین فردوست
ناشر: اطلاعات - 6 خرداد 1400
1000000 ریال
محمدجواد مرادی نیا (گردآورنده) محمدجواد مرادی نیا (گردآورنده)
ناشر: سوره مهر - شهریور 1397
140000 ریال
اشرف پهلوی، بهزاد شریف آرا (ویراستار)، پژمان آزادفدا (به اهتمام) اشرف پهلوی
ناشر: به آفرین - 29 تیر 1389
200000 ریال
ناشر: علم - 16 بهمن 1392
1150000 ریال
ناشر: کویر - 19 خرداد 1387
490000 ریال
باقر عاقلی باقر عاقلی
ناشر: بدرقه جاویدان، نامک - 2 بهمن 1386
1400000 ریال
محمود طلوعی محمود طلوعی
ناشر: علم - 26 آذر 1392
4500000 ریال
نمایش 1 - 15 از 126 مورد