ترتیب بر اساس:
اسماعیل شیعه اسماعیل شیعه
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - اسفند 1398
1000000 ریال 900000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
کرامت الله زیاری کرامت الله زیاری
ناشر: دانشگاه تهران - بهمن 1399
980000 ریال 882000 ریال
پروانه شاه حسینی، محمدتقی رهنمایی پروانه شاه حسینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
1540000 ریال 1386000 ریال
ناشر: آگاه - آذر 1397
190000 ریال 171000 ریال
سیدمحمدعلی کامروا سیدمحمدعلی کامروا
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اردیبهشت 1402
1500000 ریال 1350000 ریال
محمد نقی زاده محمد نقی زاده
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - اسفند 1397
720000 ریال 500000 ریال
محمدرضا پورمحمدی، محمود جوان (ویراستار) محمدرضا پورمحمدی
ناشر: سمت - مرداد 1402
3220000 ریال 2898000 ریال
ناشر: زرین اندیشمند - تیر 1399
1890000 ریال 1701000 ریال
عباس آخوندی عباس آخوندی
ناشر: روزنه - بهمن 1400
1850000 ریال 1665000 ریال
فاطمه وثوقی فاطمه وثوقی
ناشر: پاپلی - مهر 1399
350000 ریال 315000 ریال
ابوالفضل مشکینی، مسلم ضرغام فرد ابوالفضل مشکینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - مرداد 1399
260000 ریال 234000 ریال
محمدرضا پورمحمدی محمدرضا پورمحمدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
90000 ریال
ناصر مشهدی زاده دهاقانی ناصر مشهدی زاده دهاقانی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - اسفند 1390
330000 ریال
پروانه شاه حسینی، محمدتقی رهنمایی پروانه شاه حسینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1390
60000 ریال
حمیدرضا عامری سیاهویی، صابر زند، هادی ایوانی (ویراستار)، محمدرضا ثمری (ویراستار) حمیدرضا عامری سیاهویی
ناشر: دانشگاه پیام نور - مهر 1402
790000 ریال
نمایش 1 - 15 از 143 مورد