ترتیب بر اساس:
پیتر آ. فارل، وینسنت جی. کایوزو، میکائیل جی. جوینر، عباسعلی گائینی (مترجم)، حمید رجبی (مترجم)، ولی الل ه دبیدی روشن (مترجم)، محمدرضا حامدی نیا (مترجم)، سجاد احمدی زاد (مترجم)، حمید آقاعلی نژاد (مترجم)، احمد آزاد (مترجم)، حمید محبی (مترجم) پیتر آ. فارل
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 4 خرداد 1401
3220000 ریال 2898000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 26 مهر 1402
450000 ریال 405000 ریال
کاتارینا تی. بورر، مریم کوشکی جهرمی (مترجم)، محمد رضا حامدی نیا (مترجم)، عباسعلی گائینی (مترجم) کاتارینا تی. بورر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 27 اردیبهشت 1401
1880000 ریال 1692000 ریال
هنینگ واکرهج، عباسعلی گائینی (مترجم) هنینگ واکرهج
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 مرداد 1401
1750000 ریال 1575000 ریال
نیکلاس ا. راتمس، امیرحسین براتی (مترجم) نیکلاس ا. راتمس
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 12 اسفند 1398
2190000 ریال 1971000 ریال
بنیس بنگسبو، عبدالحسین پرتو (مترجم) بنیس بنگسبو
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 8 بهمن 1398
1290000 ریال 1161000 ریال
کامبیز مرادی ده باغی کامبیز مرادی ده باغی
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 7 بهمن 1398
2090000 ریال 1881000 ریال
پیتر فرلی، مایکل جوینر پیتر فرلی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 26 اسفند 1398
840000 ریال
استیون اس. چونگ، عباسعلی گائینی (مترجم) استیون اس. چونگ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - شهریور 1395
190000 ریال
شان فیلیپس، عباسعلی کائینی (مترجم)، حمید رجبی (مترجم)، فاطمه غفاریان سرکندی (مترجم) شان فیلیپس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها - مهر 1397
190000 ریال
ویلیام دی. مک اردل، فرانک آی. کاچ، ویکتورال. کاچ، مقصود پیری (مترجم)، محمدعلی آذربایجانی (مترجم)، حوریه نیک دست (مترجم)، پدیده بلوری زاده (مترجم)، فرزاد فتاحی مسرور (مترجم)، فروغ فتاحی مسرور (مترجم)، فروزان فتاحی مسرور (مترجم) ویلیام دی. مک اردل
ناشر: آییژ - 6 دی 1393
500000 ریال
ناشر: آییژ - 1397
900000 ریال
لیویو لوتسی، حمید اراضی (مترجم) لیویو لوتسی
ناشر: علم و حرکت - تیر 1397
175000 ریال
اندرو همیلتون اندرو همیلتون
ناشر: حسام الدین قیصرزاده - اسفند 1394
150000 ریال
وحید کریم آزادمرجانی وحید کریم آزادمرجانی
ناشر: دنیای کتاب واژه - 19 آذر 1393
450000 ریال
فخرالدین حسنلویی، آوات حسنلویی (ویراستار) فخرالدین حسنلویی
ناشر: کالج - فروردین 1397
20000 ریال
نمایش 1 - 15 از 107 مورد