ترتیب بر اساس:
عبدالرحمن عالم عبدالرحمن عالم
ناشر: نشر نی - 28 شهریور 1401
1200000 ریال 1140000 ریال
ناشر: آدینه - 8 فروردین 1401
700000 ریال 630000 ریال
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 21 اسفند 1400
1100000 ریال 1045000 ریال
عباس منوچهری(به اهتمام)، محمدرضا تاجیک(به اهتمام)، سیدعلیرضا حسینی بهشتی(به اهتمام)، مسعود کوثری(به اهتمام)، سیدصادق حقیقت(به اهتمام)، سیدمحمود نجاتی حسینی(به اهتمام) عباس منوچهری(به اهتمام)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 23 اردیبهشت 1399
1150000 ریال
فرهاد قاسمی فرهاد قاسمی
ناشر: میزان - 1 بهمن 1399
850000 ریال
ناشر: میزان - 7 فروردین 1401
2950000 ریال 2900000 ریال
ناشر: نگاه معاصر - 3 مرداد 1400
1600000 ریال 1440000 ریال
اندرو هیوود، عبدالرحمن عالم (مترجم) اندرو هیوود
ناشر: نشر نی - 18 آذر 1398
2980000 ریال 2682000 ریال
تامس اسپریگنز، فرهنگ رجایی (مترجم)، محمود متحد (ویراستار) تامس اسپریگنز
ناشر: آگه - 28 اسفند 1400
950000 ریال 650000 ریال
ساموئل هانتینگتون، محسن ثلاثی (مترجم) ساموئل هانتینگتون
ناشر: علم - 5 تیر 1400
2750000 ریال 2475000 ریال
سیدعبدالعلی قوام سیدعبدالعلی قوام
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 21 اسفند 1400
1100000 ریال 1045000 ریال
جیمز ای کاپوراسو، محمود عبدالله زاده (مترجم) جیمز ای کاپوراسو
ناشر: نشر ثالث - 8 آذر 1401
1250000 ریال 1125000 ریال
اندرو هیوود، عبدالرحمن عالم (مترجم) اندرو هیوود
ناشر: قومس - 10 دی 1398
1800000 ریال 1620000 ریال
کالین های، احمد گل محمدی (مترجم) کالین های
ناشر: نشر نی - 24 اردیبهشت 1400
1500000 ریال 1350000 ریال
سون اریک لیدمان، سعید مقدم (مترجم) سون اریک لیدمان
ناشر: اختران - 7 آبان 1386
650000 ریال 585000 ریال
حسین بشیریه حسین بشیریه
ناشر: نشر نی - 11 تیر 1400
640000 ریال 576000 ریال
نمایش 1 - 15 از 201 مورد