ترتیب بر اساس:
جس برالیر، ذوالفقار دانشی (مترجم)، فروغ فرجود (ویراستار)، تیم فولی(تصویرگر) جس برالیر
ناشر: فاطمی - آذر 1400
390000 ریال 351000 ریال
فایز جاپی، فاطمه پورحسینی آقکندی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) فایز جاپی
ناشر: آدینه - 1400
350000 ریال 280000 ریال
جس برالیر، محمدرضا افضلی (مترجم)، تیم فولی(تصویرگر) جس برالیر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - مهر 1401
900000 ریال 810000 ریال
نمایش 1 - 2 از 2 مورد