محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
علیرضا علی پور، ارشک حمیدی (ویراستار) علیرضا علی پور
ناشر: فاطمی - بهمن 1401
1800000 ریال 1620000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - خرداد 1400
800000 ریال 640000 ریال
مسعود نیکوکار مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه - شهریور 1402
2950000 ریال 2655000 ریال
محمدحسین پورکاظمی محمدحسین پورکاظمی
ناشر: نشر نی - دی 1402
4600000 ریال 4140000 ریال
محمدحسین پورکاظمی محمدحسین پورکاظمی
ناشر: نشر نی - بهمن 1400
2300000 ریال 2070000 ریال
جمشید صالحی صدقیانی، مسعود نیکوکار، ایرج ابراهیمی جمشید صالحی صدقیانی
ناشر: گسترش علوم پایه - اسفند 1401
2400000 ریال 2160000 ریال
ناشر: گسترش علوم پایه - خرداد 1401
1600000 ریال 1440000 ریال
حمید قاسمی، شکوفه خسروی زاده، حسین ثقفی فر حمید قاسمی
ناشر: نوپردازان - اسفند 1390
1500000 ریال 1350000 ریال
کریم منصورفر کریم منصورفر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1397
1860000 ریال 1674000 ریال
مسعود نیکوکار، فرزام گلگویی مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه - آذر 1402
2900000 ریال 2610000 ریال
محمدرضا رفسنجانی صادقی محمدرضا رفسنجانی صادقی
ناشر: دانش نگار - دی 1401
3500000 ریال 3150000 ریال
ناشر: گام آخر - آذر 1402
2870000 ریال 2583000 ریال
احمد حسن پور احمد حسن پور
ناشر: علوم رایانه - بهمن 1399
3500000 ریال 3150000 ریال
محمد فرجام، بهمن یوسفی محمد فرجام
ناشر: آییژ - آبان 1397
2600000 ریال 2340000 ریال
مسعود نیکوکار، فرزام گلگویی مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه - فروردین 1390
2000000 ریال 1800000 ریال
چارلز سالکیند، حسین جوادپور (مترجم)، محمد قزل ایاغ (مترجم)، علی عمیدی (ویراستار)، عبدالحسین مصحفی (ویراستار)، منوچهر وصال (ویراستار) چارلز سالکیند
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - اسفند 1385
2600000 ریال 2210000 ریال
نمایش 1 - 15 از 161 مورد