ترتیب بر اساس:
جولیا کوک، سینا امینی (مترجم)، سیما سودخواه (ویراستار)، آلیسون والنتاین(تصویرگر) جولیا کوک
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - آبان 1401
550000 ریال 495000 ریال
ساشا اوداکو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) ساشا اوداکو
ناشر: آدینه - 1399
140000 ریال 112000 ریال
چری جی. مینرز، فرزانه کریمی (مترجم)، مردیت جانسون (تصویرگر) چری جی. مینرز
ناشر: قدیانی - تیر 1397
1400000 ریال 1260000 ریال
مایکلین ماندی، برزو سریزدی (مترجم)، محمدعلی معصومی (ویراستار)، آر.دبلیو. الی(تصویرگر) مایکلین ماندی
ناشر: صابرین - شهریور 1402
700000 ریال 630000 ریال
چری جی. مینرز، فرزانه کریمی (مترجم) چری جی. مینرز
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - بهمن 1398
250000 ریال 225000 ریال
آنا کانگ، نگار عجایبی (مترجم)، کریستوفر ویانت(تصویرگر) آنا کانگ
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - مهر 1400
350000 ریال 315000 ریال
چری جی. مینرز، فرزانه کریمی (مترجم) چری جی. مینرز
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - بهمن 1398
250000 ریال 225000 ریال
ناشر: ابوعطا - آذر 1399
780000 ریال 702000 ریال
چری جی. مینرز، فرزانه کریمی (مترجم)، مردیت جانسون(تصویرگر) چری جی. مینرز
ناشر: قدیانی - بهمن 1398
250000 ریال 225000 ریال
جیم آئور، برزو سریزدی (مترجم)، آتوسا صالحی (ویراستار)، آر.دبلیو. الی(تصویرگر) جیم آئور
ناشر: صابرین - بهمن 1401
700000 ریال 630000 ریال
چری جی. مینرز، فرزانه کریمی (مترجم)، مردیت جانسون(تصویرگر) چری جی. مینرز
ناشر: قدیانی - 1402
300000 ریال 270000 ریال
هایدی گازل، کنت اچ. روبین، بهاره شبگرد (مترجم)، ارینب رحمانی (مترجم)، تمجید کریمی (مترجم)، احسان رحمانی (مترجم) هایدی گازل
ناشر: بعثت - اسفند 1399
500000 ریال 450000 ریال
میج کلی، نصرت مسرور (مترجم) میج کلی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - دی 1395
430000 ریال 387000 ریال
میشل گارسیا وینر، پاملا کروک میشل گارسیا وینر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - آبان 1397
350000 ریال 315000 ریال
کاسی مایر کاسی مایر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - تیر 1399
250000 ریال 100000 ریال
چری ج. مینرز، فرزانه کریمی (مترجم)، مردیث جانسون(تصویرگر) چری ج. مینرز
ناشر: قدیانی - شهریور 1402
300000 ریال 270000 ریال
نمایش 1 - 15 از 107 مورد