ترتیب بر اساس:
مهدی مشکوه الدینی، محمود ظریف (ویراستار) مهدی مشکوه الدینی
ناشر: سمت - بهمن 1397
2570000 ریال 2313000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
ناشر: کتاب بهار - آبان 1398
550000 ریال 495000 ریال
حبیب الله آیت اللهی حبیب الله آیت اللهی
ناشر: مهر نوروز - دی 1400
800000 ریال 720000 ریال
مهدی مشکوه الدینی، محمود ظریف (ویراستار) مهدی مشکوه الدینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مرداد 1390
190000 ریال
غلامرضا تجویدی غلامرضا تجویدی
ناشر: سمت - تیر 1402
1400000 ریال
ایران کلباسی، فرزانه وزوایی (ویراستار) ایران کلباسی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - بهمن 1391
85000 ریال
علاء الدین طباطبائی علاء الدین طباطبائی
ناشر: کتاب بهار - آبان 1398
650000 ریال
حمیدرضا رهنما حمیدرضا رهنما
ناشر: آوند اندیشه - بهمن 1394
ناشر: کهن دژ، نقش نگین - آذر 1399
450000 ریال
ناشر: کهن دژ، نقش نگین - آذر 1399
690000 ریال
جواد برومندسعید جواد برومندسعید
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - 1383
38000 ریال
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه واژه گزینی (تدوین) فرهنگستان زبان و ادب فارسی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی - مهر 1397
140000 ریال
گروه واژه گزینی گروه واژه گزینی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی - شهریور 1397
360000 ریال
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، آثار - تیر 1398
550000 ریال
غلامحسین مراقبی، محمود جنیدی جعفری غلامحسین مراقبی
ناشر: دانشگاه پارس - خرداد 1394
100000 ریال
نمایش 1 - 15 از 23 مورد