ترتیب بر اساس:
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - اسفند 1392
700000 ریال 630000 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 1402
520000 ریال 416000 ریال
ناشر: نهر دانش - آذر 1393
2780000 ریال 2502000 ریال
جان گرینجر، ویلیام استیونسون جان گرینجر
ناشر: موسسه علمی فرهنگی نص - مهر 1393
2290000 ریال 2061000 ریال
ناشر: نهر دانش - تیر 1397
880000 ریال 792000 ریال
ویلیام استیونسون، پیروز پروین (مترجم) ویلیام استیونسون
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - دی 1395
3150000 ریال 2835000 ریال
ناشر: نهر دانش - دی 1394
540000 ریال 486000 ریال
ایمان نیکوفکر، محمدمهدی عربشاهی، مهدی علومی بایگی، گئورگ قره پتیان، مرتضی خاتمی ایمان نیکوفکر
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - مهر 1401
1370000 ریال 1233000 ریال
جان گرینجر، ویلیام استیونسون، امیر قلعه نوی (مترجم)، سیدمحمدرضا موسوی تقی آبادی (مترجم) جان گرینجر
ناشر: باغانی - مهر 1402
2200000 ریال 1980000 ریال
ناشر: فدک ایساتیس - اسفند 1398
1350000 ریال 1215000 ریال
آلن ج. وود، بروس ولنبرگ آلن ج. وود
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - تیر 1397
2000000 ریال 1800000 ریال
هادی سعادت، احد کاظمی (مترجم)، شهرام جدید (مترجم) هادی سعادت
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - آذر 1399
1800000 ریال 1620000 ریال
رونالد آلن، روی بیلینتون، محمودرضا حقی فام (مترجم)، محمداسماعیل هنرمند (مترجم) رونالد آلن
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - مهر 1397
1500000 ریال
هادی سعادت، احد کاظمی (مترجم)، شهرام جدید (مترجم)، حیدرعلی شایانفر (مترجم) هادی سعادت
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1393
700000 ریال
هادی سعادت، حیدرعلی شایانفر (مترجم)، شهرام جدید (مترجم)، احد کاظمی (مترجم) هادی سعادت
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - اسفند 1398
2800000 ریال
احمد کاظمی احمد کاظمی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - اسفند 1398
2200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 99 مورد