ترتیب بر اساس:
میشائیل لودرس میشائیل لودرس
ناشر: مکتوب - اردیبهشت 1397
150000 ریال 135000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 224000 ریال
فرهاد عطائی، محمدرضا اقارب پرست فرهاد عطائی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - اسفند 1386
1305000 ریال 1174500 ریال
جیمزبی کومی، علی سلامی (مترجم) جیمزبی کومی
ناشر: مهراندیش - مهر 1397
1400000 ریال 1260000 ریال
جیمزبی کومی، مسعود میرزایی (مترجم) جیمزبی کومی
ناشر: جوینده - شهریور 1397
350000 ریال 315000 ریال
وحید دریابیگی (ویراستار)، اکبر عباس زاده (به اهتمام)، احمدرضا بهارلو (به اهتمام) وحید دریابیگی (ویراستار)
ناشر: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - بهمن 1387
800000 ریال 720000 ریال
ناشر: نقد فرهنگ - اسفند 1401
1000000 ریال 900000 ریال
ناشر: سروش - آذر 1400
1600000 ریال 1440000 ریال
دیویدج. دانفورد، مهدی شیخ زاده بیدگلی (مترجم)، محمد عزیزیان (ویراستار) دیویدج. دانفورد
ناشر: سروش - خرداد 1402
1800000 ریال 1620000 ریال
علی اکبر جعفری علی اکبر جعفری
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - فروردین 1389
45000 ریال 40500 ریال
جنیس تری، رضا سیمبر (مترجم)، ارسلان قربانی شیخ نشین (مترجم) جنیس تری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - فروردین 1389
21500 ریال
استیون کینسر، عبدالرضا(هوشنگ) مهدوی (مترجم)، اردشیر تبریزی (ویراستار) استیون کینسر
ناشر: پیکان - شهریور 1392
180000 ریال
مجتبی عزیزی بساطی، مصطفی بروجردی (مقدمه) مجتبی عزیزی بساطی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1391
200000 ریال
فاطمه سلیمانی پورلک فاطمه سلیمانی پورلک
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - مرداد 1392
120000 ریال
شبلی تلهامی، احسان اله نیک آیین (مترجم) شبلی تلهامی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - مرداد 1386
16000 ریال
جان میرشایمر، استیون.ام والت، رضا منتظمی (مترجم)، مهران نصر (مترجم) جان میرشایمر
ناشر: خرسندی - تیر 1392
1100000 ریال
نمایش 1 - 15 از 65 مورد