ترتیب بر اساس:
نگار کاغذگران، نگار کاتبی (ویراستار) نگار کاغذگران
ناشر: کاگو - تیر 1402
1900000 ریال 1710000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 1402
550000 ریال 440000 ریال
نرگس نظرپور، امیر محمدبیگی(زیرنظر) نرگس نظرپور
ناشر: خیلی سبز - 1402
2250000 ریال 2025000 ریال
الهه همایون زاده، فرناز نصیری، حامد مغربی سینکی (ویراستار)، محمدابراهیم مازنی (ویراستار)، حامد موحدی (ویراستار) الهه همایون زاده
ناشر: بین المللی گاج - 1402
2500000 ریال 2250000 ریال
حامد یاری، مهدی جاهدی (ویراستار)، نگار کاتبی (ویراستار)، انسیه ترکمان(گرافیست) حامد یاری
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - اردیبهشت 1403
1350000 ریال 1215000 ریال
الهه همایون زاده، فرناز نصیری، محمدابراهیم مازنی (ویراستار)، حامد موحدی (ویراستار) الهه همایون زاده
ناشر: بین المللی گاج - تیر 1402
2800000 ریال 2520000 ریال
سیدحسین سعادت بهشتی، سیمین زاهدی، ثنا کاشیان (ویراستار)، سیده ضحی سکاکی(زیرنظر) سیدحسین سعادت بهشتی
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - اسفند 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
سیدهانی رکن الدینی، سیدمهدی صدیق شریف (ویراستار) سیدهانی رکن الدینی
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - دی 1402
1250000 ریال 1125000 ریال
هانی رکنی الدینی، سجاد پازوکیان، محمد رسایی، زهره قموشی (ویراستار)، سیدمهدی صدیق شریف (ویراستار)، فرهاد علی نژادچری (ویراستار) هانی رکنی الدینی
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - اردیبهشت 1403
1490000 ریال 1341000 ریال
سیدهانی رکن الدینی، امین مشمول، نیلوفر شیرخدایی (ویراستار)، زهره قموشی (ویراستار)، زهرا گنجی(گرافیست)، انسیه ترکمان(گرافیست) سیدهانی رکن الدینی
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - اردیبهشت 1403
690000 ریال 621000 ریال
سوفیا فرخی، شبنم مصطفوی، مهدی صدیق شریف (ویراستار)، فهیمه قاسمی زرگر (ویراستار)، مریم ابراهیمی (ویراستار)، مهشید جاه طلب (ویراستار)، هانی رکن الدینی (ویراستار)، مهسا عفتی (ویراستار)، زهره قموشی (ویراستار)، لیلا صالح پور(گرافیست)، سارا کفایتی(گرافیست)، انسیه ترکمان(گرافیست) سوفیا فرخی
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - اسفند 1402
2900000 ریال 2610000 ریال
فهیمه قاسمی زرگر، مریم ابراهیمی (ویراستار)، مهسا عفتی (ویراستار)، مهدی صدیق شریف (ویراستار)، امیر محمدبیگی(زیرنظر)، لیلا صالح پور(گرافیست)، مسعود علیزاده(گرافیست) فهیمه قاسمی زرگر
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - فروردین 1403
590000 ریال 531000 ریال
رضا میرخانی، مرجان نژادایران (ویراستار)، معصومه حسینی صفا (ویراستار) رضا میرخانی
ناشر: مهر و ماه نو - شهریور 1402
690000 ریال 621000 ریال
ضحی سکاکی، سیمین زاهدی، مهران افشاری، مرجان نژادایران (ویراستار)، علیرضا کاهیدوند (ویراستار)، علی ناظم زاده (ویراستار)، نگار کاتبی (ویراستار) ضحی سکاکی
ناشر: مهر و ماه نو - بهمن 1402
3100000 ریال 2790000 ریال
شبنم جلیلی منجیلی، الهام رضایی (ویراستار)، ملیحه حشمتی (ویراستار)، آذر سعیدی منش(گرافیست) شبنم جلیلی منجیلی
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - آبان 1402
1500000 ریال 1350000 ریال
شبنم جلیلی منجیلی، ملیحه حشمتی (ویراستار)، آذر سعیدی منش(گرافیست) شبنم جلیلی منجیلی
ناشر: مشاوران آموزش (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی هنری مشاوران آموزش) - دی 1402
3900000 ریال 3510000 ریال
نمایش 1 - 15 از 74 مورد