محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
حسن ملکی حسن ملکی
ناشر: آییژ - اردیبهشت 1401
850000 ریال 765000 ریال
کال نیوپورت، بابک یاپیر رشتی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 1402
480000 ریال 384000 ریال
سیدمحمد میرکمالی سیدمحمد میرکمالی
ناشر: یسطرون - آذر 1401
1500000 ریال
سیدمحمد میرکمالی سیدمحمد میرکمالی
ناشر: یسطرون - دی 1400
950000 ریال
ناشر: سنجش و دانش، راه دکتری - تیر 1398
250000 ریال
سعید پیشداد سعید پیشداد
ناشر: باز - اسفند 1387
37000 ریال
سمیه عبدی سمیه عبدی
ناشر: نوروزی - خرداد 1398
200000 ریال
صدیقه جلالی، لیلی دامن سبز، الهام شهرکی صدیقه جلالی
ناشر: آپریس - خرداد 1398
120000 ریال
عباس عباس اصغری، سیدعلی اکراسیدی (ویراستار) عباس عباس اصغری
ناشر: روجین مهر - خرداد 1393
80000 ریال
وحیده شفیعی بازارنوی وحیده شفیعی بازارنوی
ناشر: سنجش و دانش - تیر 1402
250000 ریال
سارا چراغی، فاطمه یزدانی (ویراستار) سارا چراغی
ناشر: نویسندگان پارس - آذر 1402
980000 ریال
ناشر: باز - اسفند 1391
70000 ریال
سعید فرح بخش، سعید زهره وند (ویراستار) سعید فرح بخش
ناشر: دانشگاه لرستان - بهمن 1401
900000 ریال
قادر رام دیبگلو، میثم غائبی، اکبر بابازاده آقبلاغ، سینا عباسی قادر رام دیبگلو
ناشر: جالیز - مهر 1402
1450000 ریال
ابوالفضل حیدری امین ابوالفضل حیدری امین
ناشر: زرنوشت - دی 1401
600000 ریال
نمایش 1 - 15 از 23 مورد